in

Ons praat oor kruisteling: Santa Getrudis

santa

deur Johan Malan, Santa Getrudis Beestelersgenootskap

In die stoetbedryf gebeur dit soms dat telers vergeet waaroor die beesbedryf eintlik gaan, naamlik die behoeftes van die kommersiële teler. As stoettelers na die kommersiële teler luister en produseer wat hy verlang, kan volhoubaarheid bewerkstellig word en dit sal ’n toekoms vir die stoetteler verseker.

Waarna ons moet streef, is om die grootste hoeveelheid verkoopbare vleis te produseer vanaf die gras wat op ons plaas groei. Om dit te kan bereik, moet ons diere teel wat ’n hoë standaard kan handhaaf in die volgende produksie-eienskappe: vrugbaarheid, melkproduksie, lewensvatbaarheid, gewigstoename, lengte, gespierdheid en temperament. Diere moet oor konstitusie beskik en die moderne Santa Gertrudis kan hieraan voldoen.

Laag-oorerflike eienskappe soos vrugbaarheid, die belangrikste eienskap van beesvleisproduksie wat nie vinnig met seleksie kan verbeter word nie, kan baie verbeter word deur kruisteling met die gebruik van Santa Gertrudis-bulle.

Vrektes gaan hand aan hand met vrugbaarheid. Dr Rex Butterfield van Australië het een keer gesê: “A dead calf still has a distressingly poor growth rate even if we know why he is dead.” Santa Gertrudis koeie beskik oor uitstekende moedereienskappe, hulle kalfvrektes is baie laag en hulle kan nog kalwers voortbring tot op 16-jarige ouderdom.

Melkproduksie is net so belangrik. Die kommersiële teler kan nie bekostig om hierdie eienskap met seleksie te verbeter as hy ’n ander ras kan gebruik om hierdie gebrek uit te skakel nie. Melkproduksie is seker die grootste enkele faktor wat bepaal hoe ’n swaar kalf ’n koei in twaalf maande gaan produseer – want melk is voedsel. In die geval van iemand wat speenkalwers produseer, sal die speengewig-produksie van sy teelkoeie per hektaar die korrekte maatstaf wees.

Met kruisteling kan ’n kommersiële boer die regte kombinasie vind om by sy toestande en produksiestelsel in te pas. Hoe groter die genetiese variasie tussen twee rasse, hoe sterker die basterkrag.

In ekstensiewe toestande sal die beste resultate met kruisteling behaal word as ’n Europese ras (Bos Taurus) gekruis word met ’n Zebo-ras (Bos Indicus) of ’n ontwikkelde ras soos die Santa Gertrudis.

Basterkrag is nie oorerflik nie. Om dit te behou, moet kruisteling korrek beplan word (moenie die goedkoopste bul op die veiling koop nie). In enige kruisteelstelsel is seleksie volgens prestasie en op grond van bouvorm net so belangrik soos in suiwer teling.

Die aankoop van ’n bul vir ’n kruisteelprogram is ’n belegging en nie ’n verpligting of ’n las nie. Dit is hoofsaaklik die bul wat die gehalte van jou kudde vorentoe sal bepaal.

Santa Gertrudis het in bykans enige kruisteelprogram bewys dat swaarder speenkalwers geproduseer word en dat voerkrale bereid is om ’n premie te betaal vir hierdie kalwers aangesien hulle prestasie in die voerkrale deur en deur bewys is.

Die bydrae van die laaste drie bulle wat u aangekoop het tot u kudde is byna 90%. Die langtermyn uitwerking van ’n goeie of swak bul op u toekomstige kudde is dus duidelik waarneembaar.

Wat is ’n beter bul? 

Die bul wat fenotipies korrek is, betroubare teelwaardes het vir u spesifieke behoeftes en doelwitte, en bekostigbaar is. Die bul moet nageslag produseer wat waarde toevoeg tot die bestaande teelpraktyk.

Deur ’n Santa Gertrudis-bul te gebruik, kan u natuurlik net op een ras konsentreer omdat die suiwer Santa op 18 maande meestal net soveel weeg soos ander rasse se kruisings. Dit bied u ook die voordeel van ’n egalige ker-sierooi kudde. As u Santa Gertrudis-bulle gebruik, kan u vertroue in u produk hê. Lasater het gesê: “Beesteling is ’n eenvoudige proses – die geheim is net om dit eenvoudig te hou”.

Vir meer inligting, besoek www.santagetrudis.co.za

santa
Santa X Dexter

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

hoewe

Laat trap jou beeste in hulle spoor 3: Duiftonigheid is niks om oor te koer nie

beefmasters

Beefmasters is meer as mooiweersbeeste