in

Ons praat oor kruisteling: Pinzgauer-ras

Pinzgauer-ras

In kommersiële teelstelsels word kruisteling dikwels toegepas. Die sukses van kruisteling hang grootliks af van die genetiese samestelling en meriete van die ouers wat in die program gebruik word. Die waarde van kruisteling lê daarin dat ouerrasse mekaar kan aanvul ten opsigte van die laagoorerfbare eienskappe waarin hulle onderling tekortskiet, naamlik deur basterkrag of heterose. Die sukses van basterkrag is egter afhanklik van die ouerrasse se suiwerheid en die genetiese afstand tussen hulle.

Diere wat in kruisteling gebruik word, moet indiwiduele voortreflikheid besit ten opsigte van byvoegende eienskappe wat in die teelprogram van belang is, byvoorbeeld produksie-eienskappe. Onoordeelkundige gebruik van kruisbulle kan nadelige langtermyn gevolge inhou en selfs ʼn kommersiële boer se ondergang beteken.

Die sukses van kommersiële veetelers se teelprogramme is afhanklik van die genetiese gehalte van die insette en dit bewys duidelik hoe wedersyds afhanklik die stoetteler en die kommersiële veeboer van mekaar is. Die rol van die stoetteler is hoofsaaklik om by te dra tot die suiwerheid en verbetering van die ras deur seleksie, die handhawing van rasstandaarde en uitruiling van genetiese materiaal met ander telers binne die ras.

Stoettelers moet produktiewe maar bekostigbare teelmateriaal aan die kommersiële bedryf lewer deur meting, aantekening van herkoms, produksie-evaluasie en seleksie. Sulke bydraes vorm ʼn belangrike grondslag van die doeltreffende produksie in die veebedryf. Stoettelers moet bewus wees van wat die mark en hulle kliënte (die kommersiële telers) verlang en hulle teelbeleid sodanig ontwerp dat hulle nie alleen in die mark se behoeftes kan voorsien nie, maar om slegs bewese meerderwaardige genetiese materiaal so bekostigbaar as moontlik aan die kommersiële bedryf te lewer.

Deur ’n voerstelsel toe te pas waar elke bul se indiwiduele voerinname bepaal kan word, kan die bulle se VOV (voeromsetverhouding) bepaal word. VOV is die hoeveelheid voer wat ’n bul moet inneem om in 1 kilogram lewende liggaamsmassa toe te neem. Dit word dan as ’n verhouding gegee, byvoorbeeld 5,8 : 1. Dit beteken hierdie bul moes 5,8 kilogram kos inneem om 1 kilogram toename te toon. Dit is dus logies om vir ’n laer VOV (minder behoefte) te selekteer.

Hierdie toetse word Fase C genoem en die belangrikste evaluasies hiertydens is:

 • Naspeense groeivermoë
 • Gewigstoename
 • Voerinname
 • Skrotumomtrek
 • Liggaamsmates
 • Funksionele voorkomspunting
 • Ultrasoniese aftasting
 • Kondisiepunting

Fase C-toetse is die enigste toetse waar die voerinname van die bulle indiwidueel gemeet word en waar voeromsetdoeltreffendheid dus bereken kan word. Fase C-toetse duur normaalweg 84 dae na ’n aanpassingsperiode van 28 dae. Geen minimum aantal diere per toets is nodig nie, aangesien rantsoene gestandaardiseer is en vergelykings van alle bulle (van ’n spesifieke ras) wat die toets gedoen het, gedoen kan word. Bulle moet tussen 151 en 250 dae oud wees wanneer die toets begin en daar is bepaalde gewigsgrense vir elke ras.

Die prestasies van ZZ2 Pinzgauers spreek vanself. Op skoue dwarsoor Suid-Afrika presteer hierdie Suid-Afrikaans aangepaste diere met groot sukses. Die kampioene wat hierdie stoet opgelewer het, is legio en daarom behaal ZZ2 Pinzgauerstoet se diere ook rekordpryse op veilings. Die genetika van hierdie kudde is baie gesog onder medetelers en dit maak hierdie stoet die grootste voorsiener van Pinzgauer-genetika aan die Pinzgauer-bedryf in Suid-Afrika.

Een kyk na die raskampioenbul of die pragtige rooibruin en wit embrio-kalwers is al genoeg om enige beesboer se aandag te trek, maar uiteindelik is dit die syfers en feite wat saamgaan plaas toe, soos:

Wins wat gewaarborg word deur:

 • Voortreflike voeromset: Die Pinzgauer presteer die beste en word 4 uit die 5 jaar as Vleissentraal en SA Stamboek se Bulgroeitoets-klaskompetisie se kampioen aangewys.
 • Presteer baie goed in die LNR se Fase C-groeitoetse van die afgelope 5 jaar
 • Hoë vrugbaarheid: Farmers Weekly se Koei van die Jaar (10 kalwers op 11,5 jaar)
 • Gemiddelde daaglikse gewigstoename van tot meer as 3 kg
 • Dubbeldoelras: Hoë melkproduksie ideaal vir speenkalwers en kruisteling
 • Gesogte vleisgehalte: Sag en met goeie marmering
 • Goeie temperament: Hanteer met minimum arbeid
 • Gehard: Presteer goed op die veld
 • Aanpasbaar: Aard enige plek in Suid-Afrika

Al hierdie goeie eienskappe kan ’n voornemende teler dalk laat wonder oor die koste om nou in te klim. Die diere het bewys dat hulle hulleself kan handhaaf deur die hoogste moontlike aantal kilogram vleis per hektaar te produseer teen die laagste moontlike koste. En dit doen hulle selfs in die harde Bosveldwêreld van Mooketsi.

Dit is dus geen wonder dat die Pinzgauers op groot skaal gebruik word vir kruisteling met ander rasse soos Nguni (vanwaar die PinZ²yl ras), Brahman, Santa Getrudis, Bonsmara en Brangus nie. Hierdie program word spesifiek gevolg vir speenkalfproduksie vir die voerkraalbedryf. Die Amerikaners raak ook al hoe meer gaande oor die voordele van Pinzgauers. ’n Artikel in die tydskrif, Cattle Today, besing die sagtheid van die vleis en die goeie vetverspreiding (marmering).

’n Eenvormige beleid geld vir die stoet- sowel as die kommersiële kuddes, naamlik: Diere moet hulleself kan handhaaf sodat die hoogste moontlike aantal kilogram vleis per hektaar geproduseer kan word teen die laagste moontlike koste.

Omdat Pinzgauers uitmuntende kruisteelteienskappe besit, pas ZZ2 op groot skaal kruisteelt toe. Hierdie program word spesiek gevolg vir speenkalfproduksie vir die voerkraalbedryf. Meer vleis per hektaar is die wagwoord.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Biomin

Animal nutrition: BIOMIN has the guts to be pioneers

Bonnox

Veilige hande stuur Bonnox op sy tweede skof