in

Omgewingsmagtigings vir natuurlike gaseksplorasie op 2,4 miljoen hektaar

Die departement van minerale hulpbronne (DMR) het onlangs omgewingsmagtigings aan Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Rhino) uitgereik vir natuurlike gaseksplorasie in vier provinsies.

Agri SA neem met groot kommer kennis van hierdie besluit. Die gebied wat deur hierdie magtigings geraak word, strek oor die Oos-Kaap, Vrystaat, Noordwes en KwaZulu-Natal en ongeveer 2,4 miljoen hektaar.

Omgewingsmagtiging ingevolge die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur (Nema) is ‘n voorvereiste vir die vergunning van eksplorasieregte ingevolge die Wet op Minerale- en Petroleumhulpbronontwikkeling.

Die publiek kry ‘n tydperk van 20 dae vanaf die datum waarop kennis gegee is van die uitreiking van die omgewingsmagtiging om daarteen te appelleer. Dit beteken dat aansoeke om beswaar te maak teen elkeen van die omgewingsmagtigings by die departement van omgewingsake op of voor 22 Oktober ingedien moet word.

Volgens Rhino se omgewingskonsultante, SLR, sal die beoogde eksplorasiebedrywighede geen werklike hidrouliese breking (fracking) op hierdie stadium insluit nie. Die huidige regulasies wat olie- en gasontwikkeling in Suid-Afrika beheer gee egter aan die houer van ‘n eksplorasiereg die eksklusiewe reg om aansoek te doen vir en ‘n produksiereg te verkry wat wel uiteindelik tot volskaalse hidrouliese breking sal lei.

Janse Rabie, hoof van natuurlike hulpbronne by Agri SA, sê dit is noodsaaklik dat belanghebbendes uit die staanspoor aan besluitneming wat skaliegasontwikkeling betref, moet deelneem om te verseker dat sinvolle insette gelewer word oor hierdie hoogs omstrede en verdelende kwessie.

Agri SA kan nie die regering se klaarblyklike voorneme om ‘n volskaalse natuurlike gasbedryf in Suid-Afrika te skep, ondersteun nie, gegewe heersende onsekerheid, veral oor beskikbaarheid van water, asook grond- en lugbesoedeling.

Rabie het ‘n beroep gedoen op die publiek om deel te neem en kommentaar te lewer op elkeen van die aansoeke om omgewingsmagtigings ten opsigte van skaliegasontwikkeling wat tans landswyd hangend is. Rhino se aansoek is een van talle en dit is belangrik om op elk van die individuele aansoeke kommentaar te lewer.

Bron: Agri SA

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Total votes: 1

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 1

Downvotes percentage: 100.000000%

Dom Boer se lag vir die dag:

High alert warning to all farmers: Plant pests may explode in the growth season