in

NWK tree uit korporatiewe saai~ en veeboerdery

Die NWK-landbougroep het besluit om sy direkte betrokkenheid by saai- en veeboerdery deur die filiale NWK Boerdery en Kalahari Beef te staak aangesien dié korporatiewe sakemodel nie daarin kon slaag om volhoubare resultate te behaal nie.

Op aanbeveling van die direksies van NWK Boerdery en Kalahari Beef het die direksie van NWK Beperk besluit dat die saai- en veeboerdery so gou moontlik gestaak word. Alternatiewe finansieringsopsies sal aan kwalifiserende gekontrakteerde saaiprodusente gebied word en kontrakte met die betrokke veeprodusente sal uitbestuur word op die beste moontlike wyse vir beide partye.

“As ‘n landboubesigheid is NWK deeglik bewus van die volatiliteit van landbou en ongunstige klimaatstoestande en prysbestuur is dus aanvaarbare veranderlikes. Volgens NWK Boerdery se huidige korporatiewe boerdery-model is die aanspreeklikheid teenoor kontrakteur-produsente in ‘n ondergemiddelde jaar egter nie volhoubaar nie, aangesien die finansiële verliese wat oploop in sulke jare nie reggestel kan word gedurende die jare waarin gemiddelde en bogemiddelde opbrengste behaal word nie,“ het Danie Marais, besturende direkteur, gesê.

NWK het die korporatiewe saaiboerdery in Mei 2012 betree ten einde ‘n relevante rolspeler te bly en veral om graanontvangste in sy tradisionele bedieningsgebied te verseker. Die hektare gekontrakteer deur NWK Boerdery was meestal binne dié gebied, wat ‘n riskante saaigebied in Suid-Afrika is. Die gebied het sedert 2012 onder ongunstige landboujare gebuk gegaan.

Hoewel soortgelyke boerderymodelle destyds deur meer as een insetverskaffer in die mark aan produsente gebied is, is NWK eindelik die enigste verskaffer wat dit binne ‘n spesifieke geografiese gebied en risikoprofiel bedryf. NWK Boerdery se huidige model is negatief gehefboom. Weens NWK Boerdery se geografiese konsentrasie moet vier goeie jare uit vyf landboujare met gemiddelde tot bogemiddelde oeste en graanpryse gerealiseer word om volhoubare wins te maak.

Diversifikasie deur middel van ‘n veeboerdery-model is teen Januarie 2013 in werking gestel deur die verkryging van die maatskappy Kalahari Beef – wat ‘n slagagentskap en beesproduksie op ‘n kontrakbasis met produsente behels het. Dit kon egter nie daarin slaag om die blootstelling en impak van klimaatrisiko op die saaiboerdery te versag nie en NWK Boerdery se aannames ten opsigte van die slagagentskap het ook nie in die praktyk gerealiseer nie.

Navrae:    Danie Marais, besturende direkteur van NWK
Tel: +27 18 633 1368
E-pos: dmarais@nwk.co.za
www.nwk.co.za
 

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Isuzu Trucks has a solution to transport safety challenges

Engen loods onbemande vliegwedstryd by NAMPO