in ,

Monsanto gee raad: Jou volgende seisoen se sukses begin net na stroop

Die paar weke na stroop is die ideale tyd om rustig beplanning te doen vir die komende plantseisoen. Maar dit is nie net beplanning wat belangrik is nie – enigiets wat met die lande gebeur na stroop, het ‘n impak op die uitkoms van die volgende seisoen. In die proses om jou lande na stroop voor te berei vir die volgende seisoen, is vogbewaring jou nommer een prioriteit. Onkruid op die land na strooptyd veroorsaak nie net ‘n saadbank nie, maar dit tap ook die kosbare vogreserwes wat jy vir die volgende seisoen nodig het. Daarom is dit belangrik om lande skoon te hou van onkruid en opslag.

Onkruid wat in die wintermaande op die lande staan moenie as ‘n dekgewas beskou word nie. Groeiende onkruid is ‘n gulsige gebruiker van grondvog en voedingstowwe. Met die afgelope seisoen se min en wisselvallige reënval, is die bewaring van grondvog van die uiterste belang vir volhoubare gewasproduksie in die komende plantseisoen.

Onkruid wat in lewende of dooie vorm op die land gelaat word, kan plantgifstowwe afskei wat die volgende gewas kan beskadig of besmet.

Die beste tyd vir die bespuiting van onkruid met die oog op die winter, is gedurende die herfsmaande. Dit is vir die meeste boere moeilik om onkruid in die winter te beheer omdat die meeste van die somergewasse nog op die lande is wanneer die onkruid ontkiem. Gewone trekkerspuite sukkel dan om chemiese onkruidbeheer toe te pas. ‘n Hoogloopspuit kan onkruid beheer voordat die gewasse gestroop word, maar trekkerspuite sal heel moontlik eers na strooptyd in die lande kan inkom.

Bewerking tydens wintermaande word nie aanbeveel nie, aangesien die verlies aan grondvog te groot kan wees. Ryp kan help met die beheer van jong, eenjarige onkruidsoorte, maar dit is nie raadsaam om daarop staat te maak nie.

Dit is net so belangrik om onkruid wat op wenakkers groei te beheer as dié in die land. Hierdie onkruid produseer nie net saad wat op die land kan beland nie, maar kan ook as gashere vir peste (insekte) en plae (patogene) dien.

Indien jy vee op stoppellande laat wei, wees daarop bedag dat vee nuwe onkruid op ‘n land kan inbring in hulle mis. Let ook daarop dat vee wat die toppe van onkruidplante vreet, meerstammigheid by daardie onkruidplante kan bevorder, wat ook tot groter saadproduksie kan lei. Wees op die uitkyk vir giftige onkruidsoorte wat vee kan laat vrek of siektes kan veroorsaak.

Knikker onkruid uit

Roundup® Turbo is doeltreffend vir die beheer van aktief-groeiende gras en kruidagtige onkruid. Dit werk so goed omdat glifosaat deur die plant se blare en sagte stamme opgeneem word en regdeur die res van die plant versprei word, selfs tot in die wortels en ondergrondse bergingsorgane soos knolle en bolle. Omdat glifosaat sistemies is, sal plante wat met glifosaat gespuit is, stadig oor ‘n paar dae of weke doodgaan. ‘n Voordeel van die middel is dat wanneer glifosaat met grond in aanraking kom, dit baie vinnig gedeaktiveer word omdat hierdie chemiese verbinding deur grond-mikrobes afgebreek word.

Vir doeltreffende en volhoubare onkruidbeheer is dit belangrik om onkruiddoders met verskillende metodes van werking af te wissel. Tenkmengsels van meer as een produk wat meer as een meganisme van werking het, is ‘n goeie opsie om te gebruik mits die aanbevelings op die etiket gevolg word. ‘n Hormoon-onkruiddoder saam met Roundup kan oorweeg word vir goeie onkruidbeheer, maar ook om te voorkom dat onkruid weerstand teen onkruiddoders opbou.

Doeltreffende onkruidbeheer met behulp van onkruiddoder begin by nougesette navolging van aanbevelings op produk-etikette.

Maak masjiene gereed

Die na-oestyd op die plaas is die ideale tyd om seker te maak alle werktuie en trekkers is in ‘n goeie werkende toestand. Kalibreer werktuie wat ‘n ruk lank nie gebruik is nie, soos planters en spuite, sodat dit gereed is as die volgende seisoen se planttyd aanbreek.

Net soos elke seisoen uniek is, is elke land ook uniek. Inligting van

vorige seisoene is baie belangrik vir die volgende seisoen se beplanning. Kyk noukeurig na die opbrengste wat die afgelope paar jaar op elke land behaal is en bepaal hoe sekere be-sluite oor kultivar, onkruidbeheerprogramme, bemesting, plantdigtheid en bewerkings die opbrengs moontlik kon beïnvloed het. Grondontledings om die voedingstatus en vrugbaarheid van jou lande te bepaal, kan ook nou gedoen word. Goed deurdagte beplanning vorm die grondslag van enige suksesvolle produksieseisoen.

Soms laat die graanprys mielieboere kopkrap oor aanplantings vir die volgende seisoen en soms is hulle genoodsaak om ander alternatiewe te oorweeg. Een van die opsies is om mielies deur vee te bemark deur die maak en benutting van mieliekuilvoer. Sleutelbestuurspraktyke vir die doel-treffende en winsgewende maak van kuilvoer sluit in:

 • Keuse van die baster
 • Tydige oes
 • Onthou dat daar ‘n fyn balans is vir die keuse tussen opbrengs en gehalte van die graan
 • Aanplantingsdatum
 • Hoër plantdigtheid as vir graanproduksie
 • Afsnyhoogte
 • Grondgehalte
 • Nouer ryspasiëring kan opbrengs verhoog
 • Insek- en onkruidbeheer
 • Gewasrotasie

Kies jou kultivars

Monsanto het tien nuwe DEKALB-mie-liekultivars, twee wit en agt geel, met verhoogde opbrengspotensiaal.

Die nuwe kultivars is:

Wit – DKC76-61B en DKC63-53

Geel – DKC68-58BR, DKC68-56R, DKC71-44B, DKC71-42, DKC74-74BR, DKC74-26R, DKC65-52BR, DKC64-54BR.

Van die uitstaande eienskappe van die kultivars is:

 • Nuwe genetika met uitstekende opbrengspotensiaal
 • Wye aanpasbaarheid
 • Stabiele prestasie in verskillende omstandighede
 • Vinnige afdroging
 • Goeie graangehalte
 • Goeie siekteverdraagsaamheid
 • Goeie staanvermoë
 • Meerkoppigheid

DKC63-53, DKC65-52BR en DKC64-54BR is ultrakort-groeiseisoenkultivars spesifiek geskik vir vol besproeiing met ‘n plantestand van sowat 80 000 plante/ha.

Dit is nou die ideale tyd om insetverskaffers, soos jou DEKALB-saadverteenwoordiger of -makelaar, te kontak om oor jou pakketkeuse te gesels en om te kyk hoe nuwe kultivars en saadbehandeings kan inpas by jou beplanning vir die volgende seisoen se aanplantings.

Kontak Magda du Toit by 082-388-0187, 011-790-8254 of magda.du.toit@monsanto.com om uit te vind wie is jou naaste verteenwoordiger.

 monsanto 194 2

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Real Telematics is jou elektroniese oë en ore

Senter 360 is daar vir wennerboere