in

Misdaad kos die Vrystaat R1,4-miljard per jaar

geld

Konserwatief bereken, lei misdaad in die Vrystaat se landelike gebiede jaarliks na verliese van tussen R564-miljoen en R1,4-miljard. Hierdie bedrae is gegrond op ’n opname van die VKB/VL Veiligheidslessenaar oor verliese en kostes van boere om misdaad te beveg in die Virginia-distrik, wat uitgebrei is na die res van die provinsie.

Volgens die opname gedoen onder 76 kommersiële boere in die Virginia-distrik, staan hulle jaarliks beraamde verliese ten opsigte van voertuig-, vee- en algemene diefstal asook huisbrake/inbrake op tussen R3,8-miljoen en R6,9-miljoen. Die nie-rapporteringsyfer tussen 20% – 50% is nie hierby ingereken nie, en kan die waarde eksponensieël vermeerder tot nagenoeg R10-miljoen.  Wat egter van belang is, is dat die aanwas van vee ook vir kommersiële boere verlore gaan wanneer ‘n dier (bees, skaap of bok) van hulle gesteel word.

Neem ook in ag dat slegs 24,35% (’n kwart) van kommersiële boere versekering het.  Weens die hoë koste van versekering vir vee, kan talle boere nie versekering bekostig nie. Verder kwalifiseer talle boere nie meer vir versekering nie, aangesien hulle al telkemale vir dieselfde verlies moes eis en dus ’n te hoë risiko is.

Die tipe diefstal wat kommersiële boere van Virginia die meeste ervaar, is skroot (wat diefstal van ysterpale, sonpanele en sinkplate insluit) gevolg deur koperkabeldiefstal, diefstal van mielies en diesel. Die arrestasiesyfer en skuldigbevindings kan tot onder 5% per jaar wees wat duidelik ‘n aanduiding is waarom boere nie gelukkig en tevrede is met vordering ten opsigte van sake nie asook vonnisoplegging nie.

Wanneer sonpanele van ‘n boer gesteel word, hou dit hom ten minste ‘n week uit die werk om dit te vervang, wat nog te sê van die koste en ongerief daaraan verbonde.  Dit neem ‘n kommersiële boer ten minste 10 werksdae voordat gesteelde spilpuntkabels vervang en weer in werking gestel word  Wanneer lyndrade en ysterpale gesteel word, is dit die boer se verantwoordelikheid om die heining te vervang omdat diere in padreserves inbeweeg en gevare inhou vir motoriste. Dit het ‘n geweldige finansiële uitgawe vir die boer om voortdurend heinings te vervang wat as gevolg van misdadige aktiwiteite beskadig of verwyder word.

Die Virginia-distrik word verder geraak deur Zama-Zamas wat oor landbougrond pendel veral langs spoorlyne. Boere wat in hierdie gebied geleë is, ervaar veral diefstal van skrooten sonpanele en selfs deure en venters.  Die Virginia-gebied word verder omring deur myne waarop daar ook verbode immigrante woonagtig is en wie se diere daar rond wei.  Hulle knip gedurig boere se lyndrade en wanneer hulle goud brand, word weiveld ook gereeld aan die brand gesteek. Van die Zama-Zamas bly weke in ou murasies op myngronde en hulle is gewoonlik gewapen wat dit moeilik maak vir boere om hulle  te verwyder.

Die oorgrote meerderheid voertuie wat deur die nag op plaaspaaie bedrywig is, laai Zama-Zamas op en af wat grotendeels myntoerusting steel. Dit kan tot grootskaalse konfrontasie aanleiding gee, want Zama-Zamas is meestal gewapen en boere is nie voorbereid op hierdie bedreiging nie. Boere word versoek om alle ou geboue en murasies wat nie benut word nie, af te breek sodat hulle nie onwettige aktiwiteite kan huisves nie.

Die lessenaar het die statistiek en feite, soos gedeel deur Virginia se boere, na die res van die provinsie se 81 dorpe uitgebrei, waarvolgens verliese en bykomende kostes konserwatief op tussen R564 411 750 en R1 407 393 500 bereken word, afhangend van ’n 25% of 50% onderrapporteringsyfer. Die bedrae word as konserwatief bestempel, aangesien Virginia nie ’n brandpunt vir veediefstal is nie, terwyl dit baie groter afmetings in ander gebiede aanneem.

Die koste van deelname aan patrollies, wat die deelnemende boer se koste van slytasie op voertuie, brandstof en/of toerusting gebruik insluit, is ook by die bogenoemde bedrae ingereken. Die kostes in terme van veiligheidinfrastruktuur en skade aan infrastruktuur en eiendom is ook verreken.

Bron: VKB/VL Veiligheidslessenaar

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

avokado

Droogte tref die avokadobedryf

Dom Boer se lag vir die dag: