in

Minder as 50% van die gemiddelde reënval het voorgekom in dele van die land in die 2018/19-seisoen

weer

This post is also available in: Afrikaans

Deur Johan van den Berg, Santam Landbou

Die toestande vir wintergrane het verswak in die Wes-Kaap na ‘n redelike goeie begin van die produksieseisoen. September is die mees kritiese maand vir wintergraanproduksie as gevolg van die sensitiwiteit van groeistadiums en die hoë verdampingsaanvraag van water as gevolg van warmer toestande.

Wintergrane in die Somerreënvalgebied en veral die droëlandkoring in die Vrystaat lyk steeds belowend maar reën moet in die volgende twee tot drie weke voorkom. 

Die intense droogtetoestande bly steeds prominent in groot gedeeltes van Suidelike Afrika. Namibië, die westelike dele van die Noordwes Provinsie, die grootste deel van die Noord-Kaap, die sentrale tot suidelike dele van die Oos-Kaap, die noordoostelike en noordwestelike dele van die Wes-Kaap asook gedeeltes van Limpopo is in die greep van ‘n intense droogte en minder as 50% van die gemiddelde reënval het voorgekom in die 2018/19 seisoen (1 Julie 2018 tot 30 Junie 2019). Baie min of geen reën het ook in Julie, Augustus en September 2019 voorgekom.

Oppervlakwatertoestande is steeds redelik gunstig vir die meeste van die groot opgaardamme in die land met die uitsondering van die Vaaldam wat baie vinnig begin daal asook damme in die Oos-Kaap en kleiner damme in veral die Karoo.

El Nino en Indiese Oseaan

Alle Nino-gebied dui nou neutrale neigings aan (weg van El Nino) met beide die Nino-1+2 en Nino-3-gebiede wat alreeds op die grens is van La Nina of reeds in La Nina-terrein. Die belangrik Nino-3.4-gebied was in die middel van September 2019 ongeveer 0.3˚C koeler as normaal wat die laagste temperatuur was in die afgelope 12 maande. Daar moet egter onthou word dat daar korter termyn tendense is van ontwikkeling en verswakking en dat daar na die langer termyn gekyk moet word en wisselings kan steeds voorkom. Die meeste voorspellings is positief dat neutrale ENSO-toestande gaan heers vir die somer van 2019/20.

Verwarming van die westelike Indiese Oseaan het veroorsaak dat ‘n positiewe Indiese Oseaan Dipool Indeks (IOD) begin ontwikkel het sedert die begin van Julie 2019 maar dit lyk asof dit kan verswak teen ongeveer November.

Verwagte reënval en temperatuur

Somerreënvalgebiede

Reënval

Met die ontwikkeling van ‘n positiewe IOD (Indiese Oseaan Dipool) vir die komende maande kan dit negatief inwerk op reënval vir die lente en vroeë somer. Die verwagte neutrale ENSO (El Nino Suidelike Ossilasie) kan die reën vir die mid- tot laatsomer bevoordeel.

Korttermynvoorspellings dui reën aan vir die laaste deel van September en eerste deel van Oktober oor die sentrale tot suidelike en suidoostelike dele van die land maar die reën is meer as gevolg van ‘n winterreënvalsisteem (koue front) as ‘n somerreënvalsisteem. Dit is egter moontlik dat ligte reën oor die droogtegeteisterde gebiede van die suidelike Noord-Kaap en Oos-Kaap kan voorkom voor die einde van September.  

Met die huidige negatiewe sein van die Indiese Oseaan en die neutrale sein vanaf die Nino-areas is die beste kanse vir reën eers in die tweede deel van die seisoen maar reën is wel moontlik in Oktober en November maar waarskynlik nie genoeg om die droogte te breek nie. Dit lyk egter voldoende vir somergraanboere om binne die optimale plantvenster te kan plant mits genoeg grondwater beskikbaar is.

Winterreënvalgebied

Positiewe nuus vir die wintergraangebiede is ‘n frontale stelsel wat die land gaan tref en reën kan veroorsaak vanaf ongeveer 21 tot 24 September. Daar is ook reën moontlik in die laaste paar dae van September en die eerste paar dae van Oktober, veral meer na die Suidkaap. Die verwagte reën kan help om toestande effens te stabiliseer maar skades het reeds voorgekom.

 Namibië

Reënvaltoestande bly negatief vir die komende maande met waarskynlik ‘n laat begin van die somerreënvalseisoen van 2019/20 maar heelwater beter toestande in die mid- tot laatsomer. Betekenisvolle reën word nie verwag voor die middel van November oor die sentrale tot noordelike dele nie en selfs later in die suidelike dele.

Opsomming en gevolgtrekking

Neutrale toestande van ENSO (El Nino Suidelike Ossilasie) word al meer seker om die 2019/20-somerseisoen te domineer.  Dit kan positief wees vir reën in die Somerreënvalgebied vir die mid- tot laatsomer.

Die Indiese Oseaan opstelling is tans minder gunstig maar behoort ook na neutraal terug te keer in die midsomer wat kan help om reënvaltoestande in die tweede deel van die somer te stimuleer.

Reënvaltoestande in die Winterreënvalgebied het verswak met droogteskade wat voorkom aan die wintergrane. Dit lyk of verligting kan voorkom oor groot dele van die suidelike dele van die land vir die periode rondom 21 tot 24 September.

Vrywaring: Die inligting vervat in hierdie verslag word op eie risiko gebruik en die opsteller/Santam of enige ander persoon/instansie genoem in hierdie verslag neem geen verantwoordelikheid vir die akkuraatheid of toepaslikheid/interpretasie van inligting vervat in hierdie verslag nie.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

ProAgri Botswana/Namibia/Zimbabwe 01

Tilapia

Understanding the immune system of your fish