in

LIMPOPO LANDBOU FORUM

grond

Einde 2016 het Agri Limpopo en TLU SA Noord ‘n gesamentlike strategiesebeplanning gehou. Die eise om landbou se winsgewendheid en volhoubaarheid in stand te hou, vereis dat landbou se saak deur ‘n sterk, verenigde stem bevorder sal word. Albei die organisasies glo absoluut dat landbou ‘n groot rol te speel het om die platteland te stabiliseer.

Verbeterde welvaart vir die mense van Limpopo sal slegs ‘n droom bly as landbou, wat die basis van Limpopo se ekonomie is, nie instandgehou en uitgebrei word nie. Om hierdie doelwitte te bereik is besluit om hande te vat in Limpopo.

Limpopo Landbou Forum is vir hierdie doel gestig.

TLU SA Noord en Agri Limpopo sal steeds as onafhanklike organisasies bly funksioneer, maar op sekere strategiese gebiede gesamentlik optree in belang van landbou. Veiligheid, grondsake, skakeling met munisipaliteite, arbeid, water en ander sake is identifiseer vir hierdie samewerking. Gedeelde visie en doelwitte is tans noodsaakliker as gedeelde struktuur. Op grondvlak werk boere lank reeds oplossings uit vir vraagstukke, ongeag affiliasie. Vergaderings word oor en weer bygewoon. Die stigting van die Forum is ‘n uitvloeisel van ‘n natuurlike proses wat reeds oor tyd sy beloop gehad het.

Die besture van Agri Limpopo en TLU SA Noord spreek die vertroue uit dat Limpopo Landbou Forum landbou in die provinsie tot nuwe hoogtes sal laat ontwikkel. Boere sal grootliks baat by die samevoeging van goeie verhoudings wat albei organisasies reeds met provinsiale en munisipale regerings het. Die gesamentlike aksies sal stukrag gee aan beleidsbeïnvloeding met die oog op groter beleidsekerheid in die sektor.

Navrae:

Drickus Botha, Streeksbestuurder TLU A Noord – 082 774 9287

Willem van Jaarsveld, HUB Agri Limpopo – 082 451 7913 

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

trekker

Februarie 2017 se trekker- en stroperverkope is minder as ‘n jaar gelede

Bokhaarmark relatief bestendig