in

La Nina toestande ontwikkel nou

Deur Johan van den Berg, Santam Landbou

Die La Nina ontwikkeling is nou besig om plaas te vind en dit sal hopelik die toestande vir somerreënval verbeter. Toestande vir later in die seisoen bly steeds gunstig vir die Somerreënvalgebied.

Huidige toestande

Somergraanproduksietoestande het verswak in November as gevolg van swakker as verwagte reënval, baie lae temperature en warm en winderige toestande. Ryp en koue skade het voorgekom op sommige somergraanaanplantings, veral op sojabone in die Oos-Vrystaat en Hoëveld.  Die plantvenster vir sojabone het in baie gevalle reeds verstryk in die oostelike produksiegebiede.

Aanplantings van mielies en sonneblom kan steeds plaasvind tot die einde van Desember (mielies) en eerste deel van Januarie (sonneblom) in die sentrale tot westelike produksiegebiede maar ten minste 30-50 mm word benodig voordat geplant kan word. Sandstorms en baie winderige toestande skep ongunstige toestande om ‘n goeie plantestand te kan vestig.

Die hoeveelheid en kwaliteit van natuurlike weiding verswak baie vinnig, veral oor die sentrale tot westelike dele van die land. Diere in reproduksie met lammers/kalwers kry veral swaar. Die droogte in die verre suidwestelike dele van die land is baie intens want dit kom alreeds oor ‘n aantal jare.

Die watervlak van baie damme (Winter- en Somerreënvalgebiede) begin baie vinnig daal as gevolg van die verhoogde aanvraag en die warm en winderige toestande. Daar is egter tans nie rede vir bekommernis vir die huidge seisoen vir die groter damme soos die Gariep-, Vanderkloof-, Bloemhof, Vaaldam, ens. in die Somerreënvalgebied nie maar kleiner damme begin baie kritiese lae vlakke bereik. Die situasie in die Weskaap bly steeds kritiek alhoewel daar ‘n bietjie laatreën voorgekom het.

La Nina en Indiese Oseaan

Die ontwikkeling van ‘n La Nina-verskynsel is nou in volle swang en see-oppervlaktemperature het gedaal tot -1.1°C in die belangrike Nino-3.4-area wat goed binne die La Nina-reeks van temperature is (-0.5°C is die afsnypunt waar dit geklassifiseer word as La Nina-neigend). Hierdie ontwikkeling behoort voort te duur tot Maart/April 2018. Die koppeling van die see oppervlaktemperatuurtoestande met oorliggende weerstelsels behoort nou plaas te vind in die volgende weke en behoort reënvaltoestande te verbeter.

Die Indiese Oseaan indikators bly baie naby aan neutraal.

Verwagte Reënval

Somerreënvalgebied

Korttermynvoorspellings het verswak en is in teenstelling met aanvanklike voorspellings van gunstige reënvaltoestande vir November.   Met koue fronte wat nog relatief ver noord oor die land beweeg vir hierdie tyd van die jaar is dit ook ‘n aanduiding dat die somerreënvalsisteme nog nie in plek is nie. Die Atlantiese hoogdruksisteem domineer steeds die grootste deel van die land uit die weste en verhoed dat tropiese vog suidwaarts oor Namibië en Botswana afbeweeg.  Daar is egter ‘n opbou van tropiese vog oor Angola en die DRC wat reen kan veroorsaak oor suidelike Afrika wanneer die Atlantiese hoogdrukstel gaan verswak.

La Nina is gewoonlik verantwoordelik vir ‘n laat begin van die reënseisoen maar goeie reën in die mid- tot laatsomer. Die huidige vooruitskouing lyk nou baie dieselfde as die vorige seisoen (2016/17).

Winterreënvalgebied

Met koue fronte wat steeds gereeld die suidelike dele van die Kaap tref, is dit steeds moontlik dat reën selfs in die eerste deel van Desember nog kan voorkom.

Namibië

Reënvaltoestande vir Namibië was tot op hede ook swakker as wat verwag is. Daar is egter ‘n kans vir reën oor die noordoostelike dele in die laaste week van November en eerste week van Desember. Langer termyn voorspellings bly steeds gunstig vir die mid- tot laatsomer.

Opsomming en gevolgtrekking

  • La Nina toestande ontwikkel nou en dit kan goeie kanse vir reën later in die seisoen tot gevolg hê.
  • Reënvaltoestande vir die Somerreënvalgebied was swakker as wat verwag is en dit het ‘n negatiewe effek op die aanplant van somergewasse sowel as weiding.

Vrywaring:

Die inligting vervat in hierdie verslag word op eie risiko gebruik en die opsteller/Santam of enige ander persoon/instansie genoem in hierdie verslag neem geen verantwoordelikheid vir die akkuraatheid of toepaslikheid/interpretasie van inligting vervat in hierdie verslag nie.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Wolmark is 25,57% hoër as ‘n jaar gelede

Agri SA verwelkom aanbevelings van hoëvlak paneel oor sleutelwetgewing