in

Koring: Kies jou planter sonder kopseer

In die goeie ou tyd het die mense die koringkorrels sommer net so op die grond gegooi, die voëls verjaag en aangedaan dankbaar geraak oor die paar korrels wat ontkiem en gegroei het.
 
Vandag se boer kan nie met sulke onsekere produksieprosesse oorleef nie. Grond, saad, water, diesel en kunsmis is duur en die boer wat nie optimale produksie behaal nie, gaan nie die pyp rook nie.
 
Daarom gebruik boere wat met kleinsaadgewasse boer vandag verfynde planters wat saad teen presies die regte diepte en presies die regte plantestand met presies die regte hoeveelheid kunsmis plant. Net die reën en die hael word nie in die plantproses beplan nie, en met besproeiing word tot die reën ook aangehelp.
 
Oom Koos le Roux, samesteller en uitgewer van die nuttige Meganisasiegids wat talle boere help om winsgewend boer, vertel meer oor koringplanters: In die koringgebiede van Suid-Afrika, wat droëland- asook besproeiingsproduksie insluit, gebruik boere ’n wye reeks koringplanters, wat breedweg in drie groepe verdeel kan word:
 
• Konvensionele koringplanters
• Drukwielplanters
• Saamgestelde planters
 
Konvensionele koringplanters
 
Die konvensionele koringplanter bestaan uit ’n raamwerk waarop die saad- en kunsmisbak gemonteer is en waaraan die grondoopmakers vir saad en kunsmis geheg is. Daar is verskillende soorte tand- en skottel- of skyfoopmakers waaruit gekies kan word na gelang van die grond en omstandighede.
 
Daar is nog boere wat van hierdie planters gebruik, maar hulle gewildheid is besig om af te neem.
 
Drukwielplanters
 
Die drukwielplanter het ook ’n raamwerk waarop die saad- en kunsmisbak gemonteer is, maar die plasing van saad en kunsmis is meer verfynd. Elke ry het sy eie drukwiel wat die grond rondom die saad vastrap. Die voordeel hiervan is beter kontak tussen die saad en die grond, wat tot beter en meer eenvormige ontkieming lei.
 
Hierdie planter is veral gewild in droëlandkoringproduksiegebiede. Wanneer die drukwiele se hidrouliese afwaartse druk vir bewerkte landerye op nul gestel word, kan die voorsnyers 5 cm op en af beweeg en die grondkontoer volg sonder meganiese afwaartse druk wat voorsnyers in sagte grond kan laat vasval. Twee soorte dieptebeheerwiele is beskikbaar om diepte te beheer presies daar waar die saad in die grond geplaas is. Kies staalwiele vir onbewerkte grond en sagte plastiek vir enigiets van geploegde saadbeddings tot onbewerkte grond.
 
Saamgestelde planters
 
’n Saamgestelde planter is ’n samestelling tussen ’n saaikas en enige grondbewerkingswerktuig. Bo en behalwe die konvensionele saaikaste wat gebruik word, word saamgestelde planters ook toegerus met lugdruksaaikasplantereenhede.
 
Werking van die lugdrukuitmeetmeganisme
 
Die lugdrukuitmeetmeganisme meet saad perfek uit vir eweredige plasing in die rye sodat elke plantjie presies dieselfde hoeveelheid water, voedingstowwe en sonlig kan kry, wat voorvereistes vir ’n suksesvolle oes is.
 
Die sentrale uitmeetrat of -wiel van die uitmeetmeganisme is heeltemal ingeslote. Dit is verstelbaar om die verlangde volume saad presies volgens behoefte uit te meet en dit in ’n kanaal te stort waar dit met ’n lugstroom deur ’n vervoerpyp na die verspreider vervoer word. Die verspreider versprei die saad eweredig tussen die pype wat na die vooroopmakers lei.
 
Vooroopmakers
 
Daar is verskeie soorte vooroopmakers wat saam met ’n lugdruksaaikas gebruik kan word. Die boer moet maar in oorleg met sy planterverskaffer besluit watter een vir sy grond en omstandighede die beste sal wees.
 
Kyk hierna
 
Konvensioneel of geenbewerking: So vinnig as wat geenbewerking veld wen, net so vas glo sommige boere daaraan dat ’n netjiese saadbed eers voorberei moet word. Elke boer moet maar sy eie besluit oor konvensioneel teenoor geenbewerking neem, maar die geenbewerkingboer moet besef dat sy planter ’n robuuste, swaar kragman moet wees wat sy taak kan baasraak.
 
Daar is vandag klein plantertjies beskikbaar wat waarskynlik meer geskik vir klein aanplantings en aanplantings in kontoere sal wees, en groot reuse waarmee jy ’n breë stuk aarde met een beweging kan beplant. As die boer klein plantertjies kies, is al sy eiers wel nie in een mandjie nie, maar dan moet hy in ag neem dat elke plantertjie sy eie trekker en operateur moet hê en dat aanvulling van saad en kunsmis op verskillende plekke gedoen sal moet word, wat nog meer personeel en toerusting kan vereis.
 
Groot planters vereis weer reuse trekkers, maar skakel die nodigheid van skares personeel uit. Dit geld nie net ten opsigte van trekkerdrywers nie. Dit is gewoonlik kostedoeltreffend om die aanvulling van groot planters ook te meganiseer, wat nog meer arbeid uitskakel. Aanvanklik kan groter toerusting vir massa-aanvulling die boer heelwat geld kos, maar meer meganisasie bespaar op die lang duur baie geld en ellende.
 
Soos met enige ander werktuig, is dit belangrik dat die koringplanter van ’n betroubare fabrikaat moet wees. Daar is goeie ingevoerde koringplanters, maar net sulke goeies wat plaaslik ontwerp en vervaardig word. Suid- Afrikaans vervaardigde koringplanters word reeds fluks na lande regoor die wêreld uitgevoer.
 
Die verskaffing van landboukundige inligting aan boere is steeds besig om van die staat na verskaffers in die private sektor oor te gaan. Kies dus ’n kundige handelaar wat meer kan doen as om net ’n stuk masjinerie aan jou te versmous. Die handelaar moet die nodige kennis hê om jou te help om jou planter reg te kies, behoorlik in bedryf te stel, akkuraat te kalibreer en in te stel, en te versien. Hy moet altyd alle nodige onderdele beskikbaar hê en jou kan help om jou planter te herstel as dit nodig sou wees.
 

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Jumil 3090 sorg vir kopskuif na geenbewerking

Ryding nodig vir die plaas? Jou kitsgids vir bakkiekeuses