in

Kommersiële mielie-oes is 3,21% meer

mielies

By ‘n vergadering wat op 10 Februarie 2017 gehou is, het die Oesskattings-skakelingkomitee (CELC) die finale produksiegewassesyfers vir kommersiële wit- en geelmielies, sonneblomsaad, sojabone, grondbone en sorghum vir 2016 nagegaan.

Die skattings van die totale produksiesyfers soos deur die Nasionale Oesskattingskomitee vrygestel is, is hersien en die gepubliseerde syfers van die Suid-Afrikaanse Graaninligtingsdienste (SAGIS) van werklike lewerings is as die grondslag vir die berekeninge gebruik.

Die syfers van die mielies aanwending-opname om op die plaas te gebruik en terughoudings te bepaal, wat uitgevoer is deur die Departement van Landbou en die telefoniese opname wat deur die Nasionale Oesstatisitiek-konsortium (NCSC) gedoen is, is by die SAGIS-afleweringssyfers bygevoeg om die finale oesproduksiesyfers te bereken.

In vergelyking met die finale oessyfers  en die syfers wat verlede September 2016 gegee is is die kommersiële mielie-oes nou 7,778 miljoen ton wat 3,21% of 241 625 ton meer as die finale oesskattingsyfer van 7,537 miljoen ton is.

Vir witmielies is die herberekende oessyfer 3,408 miljoen ton wat 4,76% of 154 725 ton hoër as die finale oesskattingsyfer is. Vir geelmielies is die herberekende oessyfer 4,370 miljoen ton wat 2,03% of 86 900 ton meer as die finale oesskattingssyfer is.

By kommersiële sonneblomsaad het die finale oessyfer dieselfde gebly op 755 000 ton. Sorghum en grondbone is onderskeidelik afwaarts aangepas met 4,92% of 3 650 ton en 6,21% of 1 170 ton. Die sojaboon-oes is effens opwaarts aangepas van 741 550 ton na 742 000 ton, wat 0,06% of 450 ton meer is.

Die Oesskattingskomitee wil alle produsente en bedryfrolspelers wat inligting op ‘n gereelde basis verskaf het om die akkuraatheid van die oesskattings te verbeter, bedank.
Produsente wat nie deelneem aan die maandelikse opname van die Departement nie, word dringend versoek om ook tot die oesskattingsproses by te dra.

 

Bron: Oesskattingskomitee

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

grappe

Dom Boer se lag vir die dag:

Johan Malan

Die landboubedryf verloor ‘n steunpilaar