in

Interprovinsiale Veediefstal Voorkomingsforum tussen NK en Vrystaat gestig

sheep

Die Interprovinsiale Veediefstal Voorkomingsforum tussen die Noord-Kaap en Vrystaat het Donderdag, 2 Maart 2017, op Bloemfontein tot stand gekom. Die forum sal as die Gariep Interprovinsiale Veediefstal Voorkomingsforum bekend staan.

Afgevaardigdes van die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO), Vrystaat Landbou (die VKB/VL Veiligheidslessenaar), Agri Noord-Kaap (ANK), die SAPD Sigbare Polisiëring, Veediefstaleenhede, Georganiseerde Misdaad (Valke) en die Nasionale Vervolgings Gesag (NVG) van albei provinsies was teenwoordig. Die doel van die Forum is om veediefstal in die twee provinsies proaktief te voorkom asook om die vermoëns en interaksie om veediefstal te bekamp tussen alle rolspelers te verbeter.

Die tweede strategiese fokus area van die Forum is om verhoudinge tussen boere en alle rolspelers binne die Kriminele Strafregtelsel te versterk om die volgende doelwitte te bereik:

  • ’n Afname in veediefstal in beide provinsies, in ag genome die feit dat sekere boere in ’n minder mate veediefstal aanmeld.
  • Maandelikse monitering van veediefstalsake in sekere georgrafiese areas in terme van die grens tussen die twee provinsies, veral waar arrestasies plaasgevind het asook die monitering van sodanige sake deur die howe.

Persepsies onder produsente en georganiseerde landbou van beide provinsies is dat die Kriminele Regstelsel (KRS) nie voldoende vonnisse oplê vir veediewe nie; dat onvoldoende ondersoek en opvolg van sake plaasvind; dat sake onnodig deur howe uitgestel en dat sake sonder noemenswaardige redes teruggetrek of uit howe gegooi word.

Al die vooraf genoemde redes en nog vele ander kan as bydraende faktore geïdentifiseer word waarom boere nie meer veediefstal sake rapporteer nie. In 2016 is bevind dat die nie-rapportering syfer ten opsigte van veediefstal in die Vrystaat 67% kan wees, wat dit uiters moeilik maak vir die SAPD om misdaad voorkomingsoperasies/patrollies – gegrond op korrekte Misdaad Patroon Analises – van stapel te stuur.

Statistiek SA het in hulle “Community Survey 2016” bevind dat die nie-aanmelding syfer ten opsigte van sekere misdade 80% oorskry.  Dit beteken dat gemeenskappe, insluitend landbougemeenskappe, vertroue in die KRS verloor het.  Bo-genoemde redes is aanleidend tot die stigting van die Forum om proaktief sowel as reaktief veedieftal in beide provinsies in ag te neem sodat die korrekte beeld ten opsigte van veediefstal gereflekteer kan word.  Die Forum sal ook saam met alle rolspelers in die KRS suksesse ten opsigte van operasies en arrestasies aan produsente kommunikeer.

Die doel van die Forum is ook om misdaad inligting so gou moontlik deur middel van die nodige WhatsApp-groepe te versprei sodat reaksietyd van rolspelers kan bydra tot suksesvolle arrestasies.  Die stigting van Veediefstal Inligting Sentrums (VIS), waar misdaad inligting ten opsigte van kriminele betrokkenheid by veediefstal ook aan speurders/ondersoekbeamptes deurgegee word en die opvolg van sake deur die NVG kan realiseer, sal ook in sekere geografiese areas tot stand gebring word.

Dit is ‘n gegewe dat kriminele ook slimmer raak en hulle vrees vir “detection” maak dit makliker om oor provinsiale grense heen te opereer. Dit kan ook wees dat afsetgebiede / markte ten opsigte van vee in ander provinsies gevind word. Die ander aspek wat deur ‘n Forum baie suksesvol aangespreek word, is dat afslaers en boere op veiliings die SAPD behulpsaam kan wees om proaktief vee te identifiseer wat onregmagtig van die hand gesit kan word.  Die Forum se doel sal ook wees om kommunikasie tussen provinsies te verbeter, asook om misdaad voorkomingsoperasies in hoë misdaad areas interprovinsiaal te koördineer.

Die Forum sal voortdurend enige wysigings aan toepaslike wetgewing aan produsente deurgee, asook inligting ten opsigte van werkswinkels wat saam met die SAPD geloods gaan word waarby boere kan inskakel. SAPD se opleiding van sigbare polisielede om die “detection” van veediefstal ten opsigte van verwyderingsertifikate en vervoer permitte te verbeter word ook die jaar in alle clusters/gebiedskantore in die vooruitsig gestel.

Die Interprovinsiale Veediefstal Voorkomingsforum wat in 2015 tussen die Vrystaat, Gauteng, Noordwes en Mpumalanga herleef het, lewer baie goeie resultate en suksesse op. Die suksesverhaal word dus uitgebrei met die stigting van die Gariep Interprovinsiale Veediefstal Voorkomingsforum. ’n Oorgrens Forum tussen die Suid-Afrika/Vrystaat en Lesotho gaan binnekort ook van stapel gestuur word.

Die RPO en georganiseerde landbou, waaronder VL en ANK, versoek alle boere wat betrokke wil raak by sodanige forums om met hulle provinsiale verteenwoordigers in aanraking te kom.

Die bestuur van die Gariep Veediefstal Voorkomingsforum is as volg:

Johann Stadler – Voorsitter (082 774 8813)

Joe Scholtz – Vise-voorsitter (082 324 9600)

Dirk Krapohl – Sekretariaat (082 604 1320)

 

Bron: VKB/VL Veiligheidslessenaar

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

grappe

Dom Boer se lag vir die dag:

grappe

Dom Boer se lag vir die dag: