in

Hoe raak die nuwe nasionale minimumloon boere?

geld

Die adjunk-president, Cyril Ramaphosa het ‘n aankondiging gedoen oor die lang verwagte nasionale minimumloon.  Dit volg na twee jaar van onderhandelinge wat op verskeie vlakke plaasgevind het, het hy gesê.

“Dit bring sekerheid vir die landbou oor die vergoedingsvlakke wat in die volgende jaar betaalbaar sal wees,” het Neil Hamman, voorsitter van Agri SA se Beleidskomitee oor Arbeid, gesê.

Die aankondiging oor ‘n nasionale minimumloon wat op 1 Mei 2018 in werking sal tree, is gegrond op ‘n uurlikse tarief van R20.  Die landbousektor sal vir eers 90% van dié loon moet betaal. Dit kom daarop neer dat landbou R18 per uur sal betaal. Die inwerkingstelling in 2018 is nou ‘n jaar vroeër as wat aanvanklik aangekondig is.

Die landbou sal reeds vanaf Maart vanjaar R15,39 per uur betaal.  Dit is na aanleiding van ‘n verhoging wat deur die Minister van Arbeid aan die minimumloon vir landbou aangebring is, wat die minimumloonvlakke vir landbou reeds met 8% verhoog het. Dit bring landbou alreeds nader aan die loon wat vandag aangekondig is, sê Neil.

“Agri SA ag die arbeidsmag in die landbousektor van onskatbare waarde. Die sektor word tans nog in baie dele van die land geraak deur die droogte en verskeie boere moet nog herstel hiervan. Die sektor herstel ook nog van die groot verhoging in vergoedingsvlakke wat in 2013 ingestel is” sê Neil.

“Boere wat steeds nie in ‘n posisie gaan wees om die verhoging te bekostig nie, kan nog aansoek doen vir artikel 50-variasie,” sê hy.  Daar sal geleentheid wees om voor die inwerkingtreding van die nasionale minimumloon in 2018 aansoek te doen vir die variasie. Variasie kan slegs toegestaan word vir ‘n jaar tydperk. Dit kan help met tydelike verligting.

Sien hieronder verdere toeligting insake die loonstrukture van toepassing op landbou vanaf 2016 tot 2020:

Minimumloon periodeMaandeliksWeekliksDaagliksUurliks
1 Maart 2016 tot

28 Februarie 2017

R2 778,83R641,32R128,26

(van toepassing op ‘n werker wat 9 uur per dag werk)

R14,25
1 Maart 2017 tot

28 Februarie 2018

R3 001,13R692,62R138,52

(van toepassing op ‘n werker wat 9 uur per dag werk)

R15,39
1 Mei 2018 tot

30 April 2019

R18,00
1 Mei 2019 tot

30 April 2020

R20,00


Bron: Agri SA 

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

jacob zuma

Agbiz en Agri SA reageer op die staatsrede

john deere

Slim sakebesluite kan tot belastingsvoordele lei: John Deere Finansieel gee raad