in ,

Hoe bestuur jy jou vervangingsverse?

Deur Tiny Smith, veespesialis, ProAgri

bees

Ek het met ‘n groot beesboer in die Oos-Vrystaat, Johan Barnard, gepraat wat sy stoet en kommersiële kudde op alle beginsels dieselfde bestuur wanneer dit by vervangingsverse kom.

‘n Groot persentasie van sy koeikudde kalf die eerste 21/22 dae van die seisoen en dit het baie voordele vir hom as ‘n vleisprodusent. Sy goeie kuddebestuur en bestuur van vervangingsverse het vir hom op die langtermyn baie gehelp, hoe meer vroeë kalwing het gelei tot swaarder speengewigte en die koei se produseertydperk het verleng.

Met die goeie koeibestuursprogram is sy eerste dekking van die seisoen tot 90% suksesvol en dit is die rede dat sy 65% van sy koeikudde binne in die eerste 21/22 dae kalf in die seisoen, 20% kalf dan die volgende 21 dae en dan die laaste 10% die 21 dae daarna. Hy sê dat in sy bestuursprogram laat hy net 5% toe vir koeie/verse wat oorslaan. Koeie/verse wat laat kalf  (langer as 70 dae na dekseisoen) en die wat oorslaan word dadelik geslag en vervang met nuwe vervangingsverse.

Na 18 jaar se rekordhouding en kuddebestuur het die persentasie van kalwing in die eerste 21/22 dae met meer as 68% verhoog en die tweede groep met 52% en die laaste met 28%. Hierdie program toon ook dat die koeie al hoe vroeër dragtig geraak het.

Kalwers wat in die eerste 21/22 dae van die seisoen gebore was, is geneig om swaarder by speengewig te weeg, die voordeel is ook waargeneem by die voerkraal en het gewys in die karkas wat geslag is.

Die bestuursprogram wys duidelik as ‘n koei later begin kalf as wat sy moet. Verse het ‘n langer periode om weer dragtig te raak na eerste kalwing.

Die bestuur van gesondheid en voer in die kudde is die belangrikste in die teelprogram, daar word goed rekord gehou oor die kondisie van die verse/koeie, want dit is die diere wat die geld inbring. Die gesondheid en voerprogramme word streng gehandhaaf om te verseker dat die vroulike diere in top kondisie is tydens die dekseisoen.

Daar is ‘n paar opsies wat gevolg kan word met vervangingsverse:

  • Prul laatkalf-koeie en vervang hulle met koeie/vervangingsverse wat vroeër kalf; hierdie is ‘n drastiese en duur opsie.
  • Skuif jou dekseisoen sodat jou kalfseisoen skuif, hier moet die boer die vroeërkalf-koeie saam met die laat koeie dek.
  • Goeie gesondheidsbestuur in jou kudde en ook met die voorbereiding van jou nuwe verse sal ‘n goeie kalftyd verseker.

Bestuur jou kudde goed dan bestuur jy jou finansies sonder dat jy dit weet.

Foto: Lichtenburgskou se interskoukompetisie 2017

What do you think?

1 point
Upvote Downvote

Total votes: 1

Upvotes: 1

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

2 Comments

    Myburgh Boerdery stronkkapper

    Mbulelo Sikade

    Mbulelo Sikade sing die kroon los by Agri’s got Talent