in

Help om veediewe se vlerke te knip

As elkeen sy deel bydra, kan veediefstal beveg word. Vrystaat Landbou het onlangs ’n beroep op hulle lede gedoen om aktief betrokke te raak by die bekamping van veediefstal. ’n Pamflet met praktiese raad is versprei. Die eerste stap is om in te skakel by die plaaswagstelsel in jou omgewing en dan self aan die regte kant van die wet te bly beweeg.

Brandmerk en bemarking van vee ingevolge artikel 6 en 8 van vee-diefstalwet/identifikasiewet:

 • Merk alle vee soos wat die wette vereis met nodige tatoeëer- of brandmerke. Dit vergemaklik positiewe identifikasie en eienaarskap van vee, doeltreffender opsporing van vee, doeltreffender polisiëring en suksesvolle vervolging in strafsake;
 • Die bepalings van Artikel 6 vir die koop, verkoop en vervoer van vee (besit van identifikasiedokument) en van Artikel 8 (verwyderingsertifikaat) moet deur boere nagekom word ten einde misdadigers aan bande te lê.
 • Hou volledig rekord van alle identifikasiedokumente en verwyderingsertifikate – hou veeregister en tel vee daagliks of weekliks.

Aanmelding van alle veediefstalsake by die SAPD:

 • Aanmelding van veediefstal lei ook tot die voorkoming van sodanige misdaad;
 • Die tydsverloop tussen ontdekking en aanmelding van veediefstal is belangrik – meld so gou moontlik aan by die SAPD en kry ’n saaknommer;
 • Bewaring van toneel en bewysstukke is belangrik, soos die beskerming van spore teen wind en reën;
 • Geknipte drade (neem van draadmonsters) en kettings en slotte wat geknip is, moet bewaar word as bewysstukke (foto’s neem asook verklaring daarby as bewyslas);
 • Foto’s en DNS van tonele waar geslagte diere gevind word, moet geneem word;
 • Siviele arrestasies kan uitgevoer word ten opsigte van oortreders betrokke by veediefstal of poging tot veediefstal;
 • Boere kan weier om verklarings van swak gehalte te onderteken indien hulle nie met die inhoud saamstem nie;
 • Raadpleeg die Slagofferhandves rakende regte, naamlik om inligting te ontvang en aan te bied rakende die ondersoek;
 • As jy nie tevrede is met die ondersoek nie, dien ’n skriftelike klagte in by stasiebevelvoerder; as dit nie bevredigend opgelos word nie, nader die gebiedsbevelvoerder, dan die prioriteitskomitee of provinsiale kommisaris – andersins kan die kantoor van die Openbare Beskermer of die Onafhanklike Klagtedirektoraat gekontak word;
 • Boere moet kennis dra dat oortreders ook aangekla kan word van betreding, oortreding van die dierebeskermingswet en die wet op die Aanpassing van Boetes ten opsigte van veediefstal.

    Veebeheermeganismes:

 • Hou heinings/hekke/drade in stand en gaan dit gereeld na – stel ’n opgeleide werker aan om daagliks heinings te patrolleer;
 • Hou laaibanke altyd gesluit en verkieslik nie naby sekondêre paaie nie;
 • Veeposte (ver van bewoonde strukture) kan lei tot veediefstal (om gesteelde vee te versteek);
 • Wees veral bedag tydens volmaan, naweke, en die begin en einde van elke maand wanneer potslagtings of veediefstal kan plaasvind;
 • Meld onbekende diere onmiddellik aan by die SAPD;
 • Vermy roetine veral by veeposte – werkers kan informante vir veediewe wees;
 • Doen integriteitskeurings op werkers wat in diens geneem word (kriminele rekord);
 • Lei werkers op om nie inligting oor bedrywighede op die plaas aan ander bekend te maak nie – vergoed werkers vir inligting of misdaadaanmelding en vestig ’n goeie werksverhouding met werkers;
 • Moenie leeglêery of werklose persone op die plaas toelaat nie – gebruik ’n besoekerstelsel, teken alle besonderhede aan wie hulle is en wie hulle besoek;
 • Hou deeglik rekord van voornemende veehandelaars in die omgewing – veral kopers van huide en bene/veehandelaars van naburige lande;
 • Moenie weidingskampe aan burgers van ander lande verhuur sonder om die regte kanale te volg nie;
 • Woon hofsake by en moenie klagtes terugtrek nie;
 • Geslotekringtelevisiekameras kan by toegangsroetes rondom kampe en die plaas geplaas word;
 • Waghonde en ander waghoudiere soos donkies en ganse, asook halsbande vir skape, kan gebruik word;
 • Maak vee (waar moontlik) elke dag in krale bymekaar en sluit die hekke van krale.

Waarskuwingstekens:

 • Vreemde persone wat teenwoordig is of wat sonder rede in die gebied ronddwaal, of u eiendom besoek en dan probeer om ongemerk rond te kyk.
 • Vreemde voertuie en/of spore wat in die omgewing opgemerk word – onbekende persone wat vee of ander produkte vroegoggend, laatmiddag of vroegaand wil koop of verkoop of hulp versoek.
 • Die onverklaarbare dood van ’n waghond.

Optrede tydens veediefstal:

 • Moenie oortreders aanrand nie. Kontak die SAPD en bure om u te help om ’n siviele arrestasie uit te voer – getuieverklarings is belangrik wanneer dit gebeur;
 • Dit is belangrik om georganiseerde groeperinge/sindikate betrokke by veediefstal vas te trek. Dit is hulle wat die veiligheid en volhoubaarheid van landbou bedreig.

Belangrike vrae wanneer veediefstal aangemeld word:

 • Wie is persoon/e wat oortree, plaasnaam;
 • Wanneer het die veediefstal plaasgevind (tyd);
 • Die aantal oortreders, is hulle bekend aan die klaer, hulle kleredrag, tipe wapens gebruik, waar hulle is, te voet of met ’n voertuig (beskrywing van voertuig, kleur, fabrikaat, registrasienommer);
 • Wat gesteel is, naamlik tipe vee aantal, uitkenningskenmerke;
 • In watter rigting het hulle beweeg;
 • Waarom (vermoede) hoekom vee gesteel is?

Met erkenning aan Vrystaat Landbou vir die inligting.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Ons praat oor kruisteling

Laat trap jou beeste in hulle spoor: