in

Eerste Bonsmara-kudde ten volle genomies getoets

bonsmara

Kort op die hakke van die vrystelling van die eerste Genomiese Teelwaardes vir Vleisbeeste vir Bonsmaras, laat toets die eerste Bonsmara-kudde elke dier in die kudde. Boeram Venter, eienaar van Disco Bonsmara stoet naby Kirkwood, het besluit om in die voordele wat genomika bied ten volle te benut.

Die insluiting van genomiese profiele in die voorspelling van die genetiese meriete van potensiële teeldiere, selfs op ’n baie jong ouderdom, verlaag die risiko dat die BLUP teelwaarde-voorspelling later radikaal sal verander. Die voorspellings-akkuraatheid van die BLUP teelwaarde, waarby genomiese inligting ingesluit is, is dus hoër. Veral eienskappe wat nog nie op die betrokke dier gemeet is, of gemeet kan word nie, soos melk (maternaal), koei volwasse gewig en vers- en koeivrugbaarheid vir bulkalwers baat met Genomiese Teelwaardes. Dieselfde geld vir eienskappe soos oogspieroppervlak, marmering en voerinname, wat net op bulkalwers gemeet word. Disco Bonsmara spog nou ook met ’n eie toetsfasiliteit waar jong bulle se groeitempo en voerinname gemeet word. Die kombinasie van meting van voerinname en skanderingsinligting by bulletjies en die genomiese inligting vir die hele kalwer-oes, beteken dat die bulle se genomiese verwantskap met hulle half-sub susters die raaiwerk uit seleksiebesluite neem vir hierdie eienskappe.

Die ander geweldige voordeel waar kalwers en hulle ouers se genomiese inligting bekend is, is die presisie om ouerskap te bevestig of selfs op te spoor. Die genomiese toetse wat Stamboek bied bevat meer as 35 000 basispare op die chromosome van elke dier wat as merkers dien om die presiese verwantskappe tussen diere aandui. Waar huidige ouerskaptoetse op ’n “uitsluitingsbeginsel” werk (met ander woorde “onmoontlike ouers” uitwys), werk genomiese inligting op ’n “insluitingsbeginsel” (met ander woorde die spesifieke ouer word bevestig).

Stamboek het ook die nodige aanpassings aangebring in die genetiese en ander verslae om duidelik aan te dui dat ’n genomiese profiel deel uitmaak van ’n dier se BLUP teelwaardes en dat ouerskappe bevestig kon word met genomiese toetse.

Die Genomiese BLUP teelwaardes en die ander voordele van genomika vir stoettelers en kopers van teeldiere maak wêreldwyd opslae. Suid-Afrika deel nou ook daarin.

’n Voorbeeld van twee diere uit die Disco Bonsmara kudde se genetiese verslag. Beide ouers kon met genomiese toetse bevestig word vir die eerste dier. By die tweede dier kon een ouer, naamlik die moeder, bevestig word maar die vader nie omdat hy nie genomies getoets is nie.

Diere waarvoor ’n genomiese profiel bekend is en waar die profiel gebruik word in genetiese teelwaarde-voorspellings, dra die “GenoTyped” logo in al die Logix verslae.

Bron: SA stamboek

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Total votes: 1

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 1

Downvotes percentage: 100.000000%

Farming experience with Evelyne Sakala Simbeye

Minder trekkers en stropers is in September verkoop as ‘n jaar gelede