in

Die sewende produksieskatting is bekend

Kommersiële mielies en geelmielies vir Julie 2016 is meer as die vorige skatting in Junie 2016. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is onveranderd gelaat op 1,947 miljoen ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,73 t/ha is. Die voorlopige skatting van die oppervlakte onder koring beloop 486 350 ha en dit is volgens rekords die derde kleinste oppervlakte beplant met koring. Dit is volgens die Oesskattingskomitee.

Somergewasse 2016

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 7,262 miljoen ton gestel, wat 1,41% of 101 000 ton meer is as die vorige skatting van 7,161 miljoen ton.

Die produksieskatting van witmielies is onveranderd gelaat op 3,097 miljoen ton, terwyl die verwagte opbrengs 3,05 t/ha is. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 4,165 miljoen ton, wat 2,49% of 101 000 ton meer is as die 4,064 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 4,47 t/ha.

Die produksieskatting vir sonneblomsaad is onveranderd gelaat op 742 750 ton, met ‘n oppervlakteskatting van 718 500 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,03 t/ha is.

Die produksieskatting van sojabone is 750 250 ton, wat 2,96% of 21 600 ton meer is as die 728 650 ton van die vorige skatting. Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 502 800 ha, met ‘n verwagte opbrengs van 1,49 t/ha. Die verwagte grondbone-oes is 29 285 ton, wat 7,33% of 2 315 ton minder is as die 31 600 ton van die vorige skatting. Vir grondbone is die oppervlakteskatting 22 600 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,30 t/ha is.Die produksieskatting van sorghum is onveranderd gelaat op 88 500 ton. Die oppervlakteskatting vir sorghum is 48 500 ha, en die verwagte opbrengs is 1,82 t/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting 35 745 ton, wat 6,17% of 2 350 ton minder is as die 38 095 ton van die vorige skatting. Die oppervlakte beplant met droëbone is 34 400 ha, en die verwagte opbrengs is 1,04 t/ha.

Nie-kommersiële mielies – Oppervlakte- en produksieskatting 2016

Die oppervlakte beplant met mielies in die nie-kommersiële landbou-sektor word geskat op 266 130 ha, wat ‘n afname van 32,7% verteenwoordig in vergelyking met die 395 200 ha van die vorige seisoen. Die verwagte mielie-oes van dié sektor is 435 740 ton, wat 35,3% minder is as die 673 800 ton van die vorige seisoen. Dit is belangrik om daarop te let dat ongeveer 60% van die mielies wat geproduseer word in die nie-kommersiële sektor, in die Oos-Kaap geplant word.

Wintergewasse 2016 produksie-seisoen

Die voorlopige oppervlakteskatting is gebaseer op die resultate van ’n nie-ewekansige opname onderneem deur die Direktoraat: Statistiek en Ekonomiese Analise en weerspieël die situasie teen die middel van Julie 2016, sowel as insette van die PDL verteenwoordigers. Let wel, inligting van die Produsente Onafhanklike Oesskattingstelsel (“PICES”), soos gedoen deur die Nasionale Oesskattingskonsortium, sal vir die Wes-Kaap in Augustus 2016 gerapporteer word en vir die Vrystaat in September 2016.

Koring

Die voorlopige skatting van die oppervlakte onder koring beloop 486 350 ha, wat 0,87% of 4 200 ha meer is as die 482 150 ha wat verlede seisoen aangeplant is. Volgens rekords, is dit die derde kleinste oppervlakte beplant met koring. Die kleinste oppervlakte beplant met koring was gedurende 2014, toe 476 570 ha geplant was, terwyl die tweede kleinste oppervlakte gedurende 2015 geplant was, naamlik 482 150 ha. Die beraamde oppervlakte beplant in die Wes-Kaap is 320 000 ha, wat 10 000 ha meer is as die 310 000 ha wat verlede seisoen aangeplant is. Vir die Vrystaat is die aanplantings 90 000 ha, wat ook 10 000 ha meer is as die 80 000 ha wat verlede seisoen aangeplant is. Die oppervlakte beplant in die Noord-Kaap is 35 500 ha, wat 500 ha minder is as die 36 000 ha wat die vorige seisoen aangeplant is.

Ander gewasse

Die voorlopige oppervlakskatting vir moutgars is 88 400 ha, wat 5,69% of 5 330 ha minder is as die 93 730 ha van verlede seisoen. Die oppervlakte onder kanola is 70 500 ha, wat 9,67% of 7 550 ha minder is as die 78 050 ha wat verlede seisoen aangeplant is.

Die agtste produksieskatting vir somergewasse en die hersiende oppervlakte beplant en eerste produksieskatting vir wintergewasse vir 2016, sal op 25 Augustus 2016 vrygestel word.

Bron: Oesskattingskomitee

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Mercedes se eerste elektriese vragmotor bekendgestel

GOOD MANAGEMENT REWARDS COMMUNAL WOOL FARMERS