in

Die NUWE Nasionale Minimumloontarief

Jahni de Villiers, Hoof Arbeid en Ontwikkeling: Agri SA

geld

This post is also available in: Afrikaans

Die Nasionale Vergadering (Parlement) het op 29 Mei 2018 die Nasionale Minimumloonwet aanvaar. Die nuwe minimumloon sal R20 per uur wees.

Uitsondering is gemaak vir drie kwesbare sektore, wie ‘n persentasie van die nasionale minimumloon sal betaal. Hierdie sektore is landbou (90% of R18), huiswerkers (75% of R15) en werkers in die regering se uitgebreide openbare werke program (R11 per uur). Die datum waarop die wetgewing in werking gaan tree, is nog nie aangekondig nie.

Die wetgewing moet nou na die Nasionale Raad van Provinsies vir goedkeuring, waarna die President dit moet onderteken en die datum van inwerkingtrede aankondig.

Die wetgewing het ook ‘n Nasionale Minimumloon Kommissie aan die lewe gebring, wat oor die verhogings in minimumloon sal besluit. Die kommissie sal beslissings neem op grond van navorsing, en ‘n verskeidenheid insette, ook van al die partye wat normaalweg by Nedlac teenwoordig is, sal in ag geneem word voordat ‘n besluit geneem word. Dit beteken ‘n inklusiewe proses op nasionale vlak.

Daar kan baie ernstige gevolge vir werkgewers wees wat nie aan die wet voldoen nie. Dit behoort in elk geval onder geen omstandighede ‘n opsie te wees nie.

Die wetgewing verhoed dat werkgewers eensydig werknemers se ure of enige ander diensvoorwaardes verander en daardie artikel van die wet is teruggedateer na 1 Februarie 2017. Dus bly daar die opsie oor om aansoek te doen vir kwytskelding, wat ‘n elektroniese proses gaan wees, en vir een jaar geldig sal wees. Agri SA sal lede onmiddellik in kennis stel wanneer die wetgewing deur die Nasionale Raad van Provinsies goedgekeur word, die president dit onderteken en die implementeringsdatum beskikbaar is.

Agri SA sal ook via BUSA insette by die Nasionale Minimumloon Kommissie lewer, om seker te maak landbou se unieke uitdagings bly op die nasionale agenda ter bepaling van die minimumloon.

Bron: Agri SA

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Isuzu bakkie

Isuzu Double Cab: More than a million km on the clock

sheep

Veilings -Junie 2018