in

Die gevolge van Brucellose vir my beesboerdery

This post is also available in: Afrikaans

Brucellose in jou beeskudde is soos ‘n stadigvretende kanker wat jou boerdery van binne af opvreet en verteer.  Jy mag dink alles is reg, tot die ontnugtering jou skielik eendag tref. Dit is ‘n erosiesiekte wat jy nooit moet onderskat nie.

Om Brucellose as een van die grootste kuddebedreigings  in Suid-Afrika langer in jou kudde te ignoreer, is om indirek te sê jy boer om nie wins uit jou vee te maak nie.

As veearts en veeboer het ek dus van die begin af die keuse gemaak dat streng Brucellosebeheer een van die hoogste prioriteite in my boerdery gaan wees.

Brucellose is ‘n belangrike zoonose  en beroepsiekte wat soms ernstige gevolge vir die mens kan inhou.

Besmette koeie en dragtige verse bly gewoonlike permanente draers van die bakterie en besmet die omgewing elke keer met groot hoeveelhede organismes as hulle kalf of aborteer. Dus is dit van uiterste belang  om met goeie bestuur en met behulp van ‘n goeie naspeurbaarheidsprogram ALLE besmette koeie en hulle nageslag onmiddellik uit jou kudde te verwyder. Indien jy nie hierdie belangrike stap neem en dit uitvoer nie, sal Brucellose altyd die baas van jou beesboerdery bly.

Stoetboere wat teelbulle bemark, kry groot  ontnugterings as  bulle positief toets voor die veiling, omdat hulle gebore is van besmette moeders. Die onkoste om bulle te teel en groot te maak spreek vanself. Nie alleen is die finansiële verliese enorm nie, maar jou stoetnaam kry skade.

Vir kommersiële boere is dit net so min winsgewend as jy Brucellose in jou kudde ignoreer. Al vind aborsie gewoonlik net eenmaal in ‘n vroulike dier plaas, bly sy jou plaas besmet so lank as wat sy kalf en sal daar altyd verliese a.g.v aborsies wees. Interkalfpeiodes verleng en reproduksiebestuur word bemoeilik. Top vroulike diere moet geslag word en finansiële verliese ruk handuit.

Beesvleisuitvoere  sal ook belemmer word deur  Brucellose, want geen land met streng Brucellosebeheer sal beeste van besmette oorsprong invoer nie.

Om dus nie jou kuddestatus te weet nie, is ‘n baie duur en dom prys om te betaal.

Bron: Brucellosis steering committee of the National Animal Health Forum

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

GREEFA se iFA help om foute met verbruining uit te skakel

Make more from your crops