in

Die geskatte mielie-oes is 84% groter as verlede jaar

mielies

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 14,324 miljoen ton gestel, wat 2,91% of 405 050 ton meer is as die vorige skatting van 13,918 miljoen ton. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is onveranderd gelaat op 2,629 miljoen ha, terwyl die verwagte opbrengs 5,45 t/ha is.

Die geskatte mielie-oes is 84% groter as die 2016-oes, wat die kleinste oes was sedert 2007. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, naamlik die Vrystaat, Oos-streek en Noordwes-provinsies, gaan na verwagting 82% van die 2017-oes produseer. Die oppervlak onder witmielies is 1,643 miljoen ha en vir geelmielies is die oppervlak 985 500 ha.

Die produksieskatting van witmielies is 8,513 miljoen ton, 2,41% of 200 250 ton meer is as die 8,313 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van witmielies is 5,18 t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 5,810 miljoen ton, wat 3,65% of 204 800 ton meer is as die 5,605 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 5,90 t/ha.

Neem kennis dat inligting van die objektiewe opbrengs-opname van die Konsortium vir die Mpumalanga-provinsie, in April 2017 gerapporteer word en vir die Vrystaat en Noordwes-provinsies in Mei 2017. Die huidige opbrengssyfers is hoofsaaklik verkry vanaf produsente in die verskillende provinsies, asook vanaf die IDSS-model (“Inter Decision Support System”), soos saamgestel deur die LNR-Instituut vir Graangewasse.

Ander gewasse:

Die produksieskatting vir sonneblomsaad is 896 060 ton, wat 3,51% of 32 560 ton minder is as die 928 620 ton van die vorige skatting. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 635 750 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,41 t/ha is.

Die produksieskatting van sojabone is 1,162 miljoen ton, wat 8,59% of 91 930 ton meer is as die 1,070 miljoen ton van die vorige skatting. Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is verhoog met 8 100 ha na 573 950 ha en die verwagte opbrengs is 2,03 t/ha.

Die verwagte grondbone-oes is 86 600 ton, wat 1,79% of 1 575 ton minder is as die 88 175 ton van die vorige skatting. Vir grondbone is die oppervlakteskatting verhoog met 3 500 ha na 56 000 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,55 t/ha is.

Die produksieskatting van sorghum is 153 480 ton, wat 8,89% of 12 530 ton meer is as die 140 950 ton van die vorige skatting. Die oppervlakteskatting vir sorghum is 42 350 ha, en die verwagte opbrengs is 3,62 t/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting 65 275 ton, wat 1,45% of 930 ton meer is as die 64 345 ton van die vorige skatting. Die oppervlakte beplant met droëbone is verminder met 500 ha na 45 050 ha, en die verwagte opbrengs is 1,45 t/ha.

Neem asseblief kennis dat die derde produksieskatting vir somergewasse vir 2017, op 25 April 2017 vrygestel sal word.

Bron: Oesskattingskomitee

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Dom Boer se lag vir die dag:

brandstof

Brandstofpryse is laer in April