in

Die eerste agt weke se geelmielieuitvoere is uitstekend

Groot opgewondenheid is deur Wessel Lemmer, senior ekonoom: Bedryfsdienste van Graan SA, uitgespreek oor die uitvoer van geelmielies in die 2013/2014-bemarkingsjaar.

Gedurende die eerste agt weke van die 2013/2014-bemarkingsjaar het Suid-Afrika reeds 404 064 ton mielies uitgevoer. Dit is meer as dubbel soveel as die 190 269 ton wat vir die ooreenstemmende tydperk verlede jaar uitgevoer is.

Geelmielies

Die weeklikse geelmielieuitvoere vir die eerste agt weke van die bemarkingsjaar beloop reeds 298 312 ton teenoor die 15 794 ton se uitvoere van die vorige bemarkingsjaar. ‘n Weeklikse geelmielie-uitvoertempo van 7 311 ton per week is nodig om die 620 000 ton geelmielies wat vir uitvoer beskikbaar is oor die oorblywende 44 weke te kan uitvoer.

Suid-Afrika het oor die afgelope agt weke 102 683 ton geelmielies na Taiwan en 178 423 ton geelmielies na Japan uitgevoer. Die gemiddelde weeklikse mielie-uitvoertempo vir die onlangse vier weke het net meer as 60 000 ton per week beloop. Indien die gemiddelde weeklikse uitvoertempo van die afgelope 8 weke (37 289 ton per week) volgehou sou kon word, behoort die oorblywende 321 688 ton uitvoermielies reeds oor nege weke uitgevoer te wees. Dit beteken dat die al die beskikbare uitvoergeelmielies reeds teen die einde van Augustus verskeep kan wees.

Enige verdere uitvoere daarna kan hoër binnelandse geelmieliepryse ondersteun en moontlik geelmielie-invoere of ‘n groter opname van witmielies in die plaaslike veevoermark noodsaak.

Suid-Afrika kan moontlik vir die grootste gedeelte van die bemarkingsjaar (September 2013 tot April 2014) ‘n tekort aan geelmielies ondervind. Dit is egter gedurende hierdie tydperk (vanaf September) wat die VSA mielie-oes op die mark kom en vooruitsigte is dat, indien weerstoestande saamspeel, internasionale pryse laer kan wees. Invoerpariteit kan dus laer wees, maar die binnelandse prys van geelmielies behoort deur die geelmielietekort ondersteun te word. Die verwagte laer pariteitspryse en beskikbaarheid van witmielies beperk geelmieliepryse.

Witmielies

Die witmielie-uitvoere oor die eerste agt weke is egter minder as verlede jaar en beloop slegs 105 752 ton teenoor die 174 475 ton se uitvoere van die vorige bemarkingsjaar. Suid-Afrika het ‘n weeklikse witmielie-uitvoertempo van 17 142 ton per week nodig om die 860 000 ton witmielies wat vir uitvoer beskikbaar is, oor die oorblywende 44 weke te kan uitvoer. In hierdie stadium het die weeklikse witmielie-uitvoere vir die afgelope vier weke tussen 4 400 ton en 8 200 ton per week gewissel.

Buiten die 36 700 ton wat vyf weke gelede vir uitvoer na Mexiko vermeld is, het daar nog nie weer enige ander diepsee-uitvoer plaasgevind nie. Die weeklikse mielie-uitvoertempo is tans baie laag en dit kan binnelandse mieliepryse (insluitende geelmieliepryse) onder druk hou.

Figuur 1 toon die weeklikse wit- en geelmielie-uitvoere. Meer inligting kan op Graan SA se webblad verkry word.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hou-mooi-boek-vir-dieselkorting-

AfriForum takel omstrede Weerwet