in

Die agste produksieskatting vir 2016 is bekend

Die verwagte kommersiële mielie-oes se skatting is bietjie meer as die vorige maand terwyl die skatting van die oppervlakte onder mielies dieselfde bly as die vorige maand. Die verwagte produksie vir koring is weer meer as die vorige seisoen se oes. Dit is volgens SA se agtste produksieskatting vir 2016 wat deur die Oesskattingskomitee bekendgemaak is.

Somergewasse – 2016

Die skatting is hoofsaaklik gegrond op werklike produsentelewerings, soos gemonitor deur SAGIS. Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 7,297-miljoen ton gestel, wat 0,48% of 35 100 ton meer is as die vorige skatting van 7,262 miljoen ton. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is onveranderd gelaat op 1,947 miljoen ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,75 t/ha is.

Die produksieskatting van witmielies is onveranderd gelaat op 3,097-miljoen ton, terwyl die verwagte opbrengs 3,05 t/ha is. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 4,2 miljoen ton, wat 0,84% of 35 100 ton meer is as die 4,165-miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 4,51 t/ha.

Ander somergewasse:

Die produksieskatting vir sonneblomsaad is onveranderd gelaat op 742 750 ton, met ‘n oppervlakteskatting van 718 500 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,03 t/ha is.

Die produksieskatting van sojabone is ook onveranderd gelaat op 750 250 ton. Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 502 800 ha, met ‘n verwagte opbrengs van 1,49 t/ha.

Die verwagte grondbone-oes is 26 550 ton, wat 9,34% of 2 735 ton minder is as die 29 285 ton van die vorige skatting. Vir grondbone is die oppervlakteskatting 22 600 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,17 t/ha is.

Die produksieskatting van sorghum is verminder met 7,34% van 88 500 ton na 82 000 ton. Die oppervlakteskatting vir sorghum is 48 500 ha, en die verwagte opbrengs is 1,69 t/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting 35 445 ton, wat 0,84% of 300 ton minder is as die 35 745 ton van die vorige skatting. Die oppervlakte beplant met droëbone is 34 400 ha, en die verwagte opbrengs is 1,03 t/ha.

Nie-kommersiële mielies – oppervlakte en produksieskatting – 2016

Die oppervlakte beplant met mielies in die nie-kommersiële landbou-sektor word geskat op 266 130 ha, wat ‘n afname van 32,7 % verteenwoordig in vergelyking met die 395 200 ha van die vorige seisoen. Die verwagte mielie-oes van dié sektor is 435 740 ton, wat 35,3% minder is as die 673 800 ton van die vorige seisoen. Dit is belangrik om daarop te let dat ongeveer 60% van die mielies wat geproduseer word in die nie-kommersiële sektor, in die Oos-Kaap geplant word.

Wintergewasse – 2016 produksie-seisoen

Die oppervlakte beplant-syfer vir die Wes-Kaap is hoofsaaklik verkry vanaf die Produsente Onafhanklike Oesskattingstelsel (PICES), soos deur die Nasionale Oesskattingskonsortium gerapporteer. Inligting vir die Vrystaat provinsie sal in September gerapporteer word.

Die verwagte produksie vir koring is 1,683-miljoen ton, wat 16,88% of 243 040 ton meer is as die vorige seisoen se oes van 1,440-miljoen ton, terwyl die verwagte opbrengs 3,38 t/ha is. Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is 904 400 ton (54%), wat 206 900 ton hoër is as die 697 500 ton geproduseer in die vorige seisoen. In die Noord-Kaap is die verwagte produksie 252 000 ton (15%), wat 7 200 ton minder is as die vorige seisoen se oes van 259 200 ton. In die Vrystaat is die beraamde produksie 290 000 ton (17%) – 113 500 ton meer as die vorige seisoen. Die oppervlakteskatting vir koring is hersien na 498 150 ha, wat 11 800 ha meer is as die 486 350 ha teenoor die vorige skatting. Die beraamde oppervlakte geplant in die Wes-Kaap is 323 000 ha of 65%, die Vrystaat is 100 000 ha of 20% en 35 000 ha of 7% is in die Noord-Kaap.

Die produksieskatting vir moutgars is 271 885 ton, wat 18,11% of 60 115 ton minder is as die vorige seisoen se oes van 332 000 ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 88 685 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,07 t/ha beloop.

Die verwagte kanola-oes is 102 000 ton, wat 9,68% of 9 000 ton meer is as die vorige seisoen se oes van 93 000 ton. Die oppervlakteskatting vir kanola is 68 000 ha, met ʼn verwagte opbrengs van 1,50 t/ha.

Die finale produksieskatting vir somergewasse vir 2016 word op 27 September 2016 vrygestel en die volgende produksieskatting vir wintergewasse word ook op 27 September 2016 vrygestel.

Bron: Oesskattingskomitee

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Dom Boer se lag vir die dag:

Dom Boer se lag vir die dag: