Latest stories

 • in ,

  CAT S62 PRO IS BUILT FOR HARD WORK

  You choose your equipment and tools based on how tough and versatile they are – why not your mobile phone too? Buying a top-of-the-line smartphone when you live a rugged, outdoor lifestyle is like buying a sports car for a 4×4 holiday. You need a purpose-built device that carries a long heritage of ruggedness and […] More

 • in ,

  Tipes wangedrag in die werksplek

  deur Mariёtte Redelinghuys Dit is baie belangrik dat elke werks-plek ‘n toepaslike dissiplinêre kode moet hê wat verseker dat daar duidelike reëls (met toepaslike sanksies) in die werksplek is wat werknemers kan volg. Wanneer werknemers die reëls oortree, het die werkgewer die reg om teen hulle op te tree. Daar is verskillende tipes wangedrag in […] More

 • in ,

  So werk progressiewe dissipline

  Die verhouding tussen ʼn werkgewer en werknemer is gegrond op wedersydse voordele en respek. Duidelike reëls en riglyne verseker dat wrywing en misverstande beperk word, sodat produktiwiteit en ʼn positiewe werksomgewing bevorder word. Jan Swanepoel gee meer inligting hieroor. Die oorgrote meerderheid van die sake wat na die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) verwys word, is na aanleiding van “onbillike ontslag”, waarvan die meeste […] More

 • in , ,

  Swak werksprestasie

  ‘n Kopseer wat boere en bestuurders deesdae al hoe meer kwel, is swak werksprestasie deur werknemers wat versuim om aan die werkgewer se vasgestelde standaarde ten opsigte van hoeveelheid werk en gehalte werk te voldoen. Die Wet op Arbeidsverhoudinge (WAV) se Goeiepraktykkode sit riglyne uiteen oor hoe die werkgewer swak werksprestasie moet hanteer. Daar word […] More