Latest stories

 • in ,

  Noordkaap Lewendehawe Vryburg, NUUT IN KIMBERLEY

  Maar jare lank reeds in die veilingsbedryf!! Noordkaap Lewendehaer Koöperatief Bpk. Vryburg, kondig met genoeë aan, dat ons op Dinsdag, 02 November 2021 ons eerste veiling in Kimberley aanbied, by die ou GWK veilingskrale, daarna sal die veiling elke Dinsdag plaasvind. Neels Scheepers, Bestuurder van Noordkaap Lewendehawe, wil die boere van Kimberley en omgewing verseker […] More

 • in , ,

  Voorkom en beheer veldbrande 5: Nalatigheid en aanspreeklikheid

  Regsaksies voortspruitend uit veld­brande word gegrond op daardie vertakking van die reg bekend as die deliktereg. Vir ՚n grondeienaar (eiser) om skade te verhaal van ՚n ander party (verweerder), moet hy bewys dat die verweerder ՚n delik gepleeg het. Die elemente van ՚n delik is: ՚n Handeling (՚n doen/daad of ՚n late/versuim) Onregmatigheid Skuld (opset […] More

 • in ,

  Sheep farming made easy part 8: Sheep handling equipment and restraining devices

  Effective sheep handling equipment can cut labour hours by as much as 18%, while allowing handlers to com­plete a variety of tasks efficiently and safely. The layout of the sheep farm, the labour available, and the sheep handling equipment used will deter­mine the farm’s outputs and results. Sheep handling equipment can assist farmers with monitoring, […] More

 • in ,

  Ju-Bissch-Ru: Waar alles begin het

  Ruan het al van jongs af met beeste gespekuleer met die doel om geld bymekaar te maak om ‘n beeskudde te begin. “Vandag met die seën van die Here en harde werk, boer ons met 1100 kommersiële Simbra tipe koeie in die Stella omgewing,” sê Ruan. Hy gebruik net stoet Simmentaler, wit Brahman- en Charolais-bulle. […] More

 • in ,

  Infectious bronchitis variants: what are they?

  By Dr Oscar Blanco (DVM, PhD), Field Technical Support Manager, Phibro Animal Health Corporation Infectious bronchitis (IB) is a viral disease affecting poultry of different ages and diverse productive purposes. It was initially described as a disease of broiler chickens, character­ised by breathing difficulties and high mortality. It was later found in layers, causing important […] More

 • in ,

  Pothou en Blema Ba Kan Sussex-veiling

  Op 30 September 2021 te Tava Lingwe game lodge, Vredefort was die Pothou en Blema Ba Kan Sussex veiling gehou. Die veiling is aangebied deur Vleissentraal Bloemfontein en Allan Sinclair was die afslaer. Die omset was R2 659 500. Geluk aan Junior Keyser van Blema ba Kan- Sussex Stud wat die duurste bul (R210 000) […] More

 • in ,

  Winsgewende skaapboerdery – Deel 1: Seleksie vir volhoubare en winsgewende skaapboerdery

  Sommige mense hou ‘n skaap aan, en ander bóér met hom. ՚n Kern­vraag van skaapboere bly steeds: Wat doen top skaap­boere deurlo­pend goed? ՚ n Verskei­denheid faktore soos arbeid, doeltref­fendheid, produk­tiwiteit, omgewingsfaktore en skommelinge in die ekonomie moet deurentyd in ag geneem word wanneer noodsaaklike riglyne vir ’n hoogs winsgewende skaapboerdery oorweeg word. Dr Jasper […] More

 • in ,

  Sheep farming made easy Part 7: Basic concepts of handling sheep and lambs

  Though frequency and need varies, it is usually necessary to handle sheep several times per year for various reasons. Without an easy way to handle sheep and lambs, important tasks often get delayed or forgotten. Improper handling causes needless stress to both the sheep and the handlers. A thorough understanding of sheep behaviour is the […] More

 • in ,

  Farming with goats Part 12: Improved breeding systems and management practices

  Goat care and management depend on the animal’s age, health, nutrition, and pregnancy status, as well as production needs, the environment, and facilities. Thus, farmers must be aware of the individual needs and provide for these. Proper care practices that ensure animal well-being may be the most efficient in terms of production. If certain management […] More

 • in , ,

  Jou diere sal jou bedank: Rumax-voermengers gee bobaas-produksie

  Gesonde en gebalanseerde rantsoene vir vee is die sleutel tot prestasie en wins vir ՚n veeboer. As uitstaande veeproduksie jou doelwit is, moet jou veevoer tot ‘n eenvormige produk gekerf en gemeng word. Dit maak nie saak hoe moeilik kerfbaar of mengbaar die voer is nie, Rumax se voermengers meng dit sonder sukkel. Albertus Steenkamp, […] More

 • in ,

  Voorkom en beheer veldbrande Deel 4 – Brandbestryding

  Min dinge laat jou so magteloos as om te moet staan en kyk hoe brand weiding en eiendom verwoes sonder dat jy die nodige middele het om dit te beheer nie. Hoofstuk 5 van die Nasionale Wet op Veld- en Bosbrande, 101 van 1998, handel oor brandbestryding. Dit omvat die gereedheid en die optrede om […] More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.