Latest stories

  • in , , ,

    Protect your crop with nets but keep nature a partner

    Nobody doubts the fact that orchards, vineyards and vegetable lands perform better when covered with netting that those that are left uncovered and are open to the ravage of the scorching sun, raging wind and devastating hailstorms. André van Zyl, sales representative of PlusNet/Geotex says: “One of the citrus farmers in my area says they […] More

  • in ,

    Die winsgewendheid van ‘n akwaponiese stelsel

    Is ‘n akwaponikastelsel ‘n ekonomies winsgewende, uitvoerbare en lewensvatbare opsie vir ‘n bykomende bedryfstak in my boerdery? Die winsgewendheid en uitvoerbaarheid van ‘n beoogde projek is nienoodwendig dieselfde nie: Die ekonomiese winsgewendheidsontleding dui aan of die beoogde belegging gemiddeld oor die langtermyn winsgewend gaan wees of nie. Daarteenoor dui finansiële uitvoerbaarheidsontledings daarop of die kontantvloei voldoende sal wees omkontantbestedings, sowel as verpligte kapitaaldelgings en rentebetalings op geleende […] More