in

Boere staan saam oor eiendomsreg

Boere verwerp die ANC se 50%-gronddeelplan. Mnr Louis Meintjies, president van TLU SA het na afloop van ‘n inligtingstoer deur ‘n groot deel van die land gesê die boere wat hulle gesien het, staan sterk op die vryemarkbeginsel en die beginsel van private besitreg.

Hy sê : “As deel van die vrye ondernemerskap behoort daar ook geen gedwonge inmenging te wees in die eienaarskap van ‘n plaas nie, en daarom kan ek dit kategories stel dat die meerderheid van die boere in Suid-Afrika, die ANC se beleidstandpunt dat boere 50 persent van hulle plase aan hulle werkers moet afstaan, in geheel verwerp.”

Hy sê dit is opmerklik hoe eensgesind die boere op grondvlak is oor beginselsake wat landbou raak, maar daarom soveel meer onbegryplik dat nasionale landbou-organisasies oor dieselfde beginselkwessie verskil.

Die inligtingstoer is saam met dr Frans Cronjé van die Instituut vir Rasse-aangeleenthede onderneem. Plekke in Gauteng, Noordwes, Vrystaat en KZN is besoek.

Mnr Meintjes sê dat hy verras is oor die vasberadenheid van die boere om steeds voort te gaan met hulle bedryf, ten spyte van die knellende droogte wat dreig om hierdie jaar ‘n tweede agtereenvolgende jaar sy ramspoedige merk op landbou te laat. “Maar juis daardie vasberadenheid vind ook neerslag in hulle eendragtige weiering om oor hulle grond en hulle eienaarskap daarvan te onderhandel. TLU SA se Landbouplan vir Volhoubaarheid, is met groot geesdrif aanvaar as rigting vir die pad vorentoe,” sê mnr Meintjes.

Mnr Meintjes wys daarop dat alles waarteen hy en dr Cronjé tydens die toer gewaarsku het, die afgelope naweek op die ANC se konferensie bespreek is. “Ek het na pres Jacob Zuma se toespraak geluister waar hy dit duidelik gestel het dat die ANC, saam met die SAKP, die sosialisme en kommunisme aanhang en werk om dit te vestig in SA.

Hy sê: “Voorts is ek baie bekommerd oor mnr Zuma se uitlating dat daar geen plek vir besighede in Suid-Afrika is wat nie die ANC ondersteun nie. In ander woorde kom dit daarop neer dat die ANC se goedgesindheid gekoop moet word op welke wyse ook al om te kan sake doen in Suid-Afrika.  Sou dit waar wees, maak dit die ANC in wese die grootste misdaadsindikaat in die land. Hierdie is ‘n toets vir die integriteit van die land se besighede: gaan hulle mnr Zuma se stelling goedsmoeds aanvaar en daaraan gehoor gee, of gaan hulle hulle stem dik maak?” vra mnr Meintjes.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Agri SA soek dringend klaarheid oor die ANC se 50/50-grondplanne

ProAgri 188 Oktober 2015