in

Boere het 'n waterverantwoordelikheid

Water raak toenemend ‘n ernstige politieke speelbal en boere moet baie fyn trap om te versker dat hulle nie daardeur geraak sal word nie. Onlangs is daar gepoog om landbou in ‘n swak lig te stel deur “openbare” waterinspeksies.

Die MPO se Wes-Kaap-voorsitter mnr George Kuyler, vergesel deur direkteur mnr Philip Blanckenberg en MPO bestuurder van lededienste mnr Philip Swart het na aanleiding van die inspeksies met mnr Rashid Khan, hoofdirekteur by die Wes-Kaapse Departement van Waterwese, vergader.

Die doel van die vergadering was om die departement se motivering agter die televisie-uitsending van een van sy inspeksies op ’n melkplaas in die provinsie te bespreek. Daar is erken dat daar tekortkominge in die departement rakende die uitreiking van permitte kragtens die Nasionale Waterwet, (Wet 36 van 1998) bestaan. Daar is saamgestem dat boere ook ’n verantwoordelikheid het om hulself te vergewis van die vereistes van die wet en dit na te kom.

Mnr Kahn het onderneem dat sy kantoor aansoeke om lisensies so spoedig moontlik sal verwerk, maar benadruk dat melkprodusente wat nie aan die wet voldoen nie, vervolg sal word. Mnr Philip Swart het gesê die vergadering is gekenmerk deur ‘n vriendskaplike gees en het ’n stewige grondslag gelê vir toekomstige samewerking.

Bron: MPO nuus

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Entstofkrisis-dreig

Ammoniak (NH3): Die volhoubare dienskneg