in

Boere en Agri SA vertoon sterk in waterskeidingsaak oor eiendomswaardes

This post is also available in: Afrikaans

Agri SA is verheug oor die onlangse uitspraak in die Grondeisehof wat bevestig het dat die minister van Landelike Ontwikkeling en Waardeerder-Generaal nie die jurisdiksie van die howe in vergoedingsake mag verontagsaam nie. Die uitspraak stuit die boelie-taktiek wat gebruik is om grondeienaars te oorreed om slegs die helfte van die ooreengekome vergoeding te aanvaar en bevraagteken die toepassing van die Wet op Eiendomswaardasie.

Dit is die tweede onlangse waterskeidingsaak oor vergoeding waarby Agri SA betrokke was in ‘n poging om alle Suid-Afrikaanse boere te ondersteun.

“Die implikasies van hierdie uitspraak is diepgaande aangesien dit die boelie-taktiek wat voorheen gebruik is stopsit,” sê Annelize Crosby, Agri SA se beleidshoof: Grond. “Die oppergesag van die reg en boere se reg tot regverdige en billike vergoeding is hiermee bekragtig.”

Regter AJ Canca het Woensdag uitspraak gelewer in die saak van die Emakhasaneni-gemeenskap. Die presedent wat deur hierdie saak geskep word, is dat oorsig deur die howe in vergoedingsake gehandhaaf word, terwyl die rol van die Waardeerder-Generaal in die bepaling van ‘n vergoedingsbedrag waarop grondeienaars geregtig is beperk word.

Agtergrond tot die saak:

Die saak het ‘n lang geskiedenis en verskeie plase in die Melmoth-distrik in KwaZulu-Natal is hierby betrokke.

Die staat en die waardeerders wat grondeienaars verteenwoordig het voorheen ooreengekom op wat hulle beskou as regverdige en billike vergoeding. Die Waardeerder-Generaal het op ‘n latere stadium betrokke geraak en het die grondeienaars slegs 50% van die bedrag waarop die waardeerders ooreengekom het aangebied. Die staat se posisie was dat grondeienaars verplig is om afstand van hul eiendomme te doen teen die bedrae soos bepaal deur die Waardeerder-Generaal. Die minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming het beweer dat sy verbind is tot die Waardeerder-Generaal se aanbod en het geweier om daarvan af te sien. Verder was dit ook die staat se posisie dat die hof geen jurisdiksie oor vergoedingsake het nie.

Regter Canca het bevind dat die Wet op Eiendomswaardasie nie die jurisdiksie van die howe in vergoedingsake kan uitsluit nie. Hy het ook bevind dat die wet nie die minister verhoed om ‘n groter vergoedingsbedrag as wat die Waardeerder-Generaal bepaal het toe te staan nie. Hy het bevind dat die waardasie-riglyne soos voorgeskryf in die regulasies aanleiding kan gee tot ‘n waarde wat aansienlik laer is as regverdige en billike vergoeding ingevolge artikel 25(3) van die Grondwet. Indien eiendomme onteien was, sou artikel 25(3) gegeld het. Die hof was nie verbind tot die waardes soos bepaal deur die Waardeerder-Generaal nie. ‘n Kostebevel is gemaak ten gunste van die grondeienaars.

“Hierdie is ‘n stap in die regte rigting vir regverdige en billike vergoeding.”

Agri SA verwelkom hierdie uitspraak en sal betrokke wees in toekomstige sake ter ondersteuning van sy lede en alle Suid-Afrikaanse boere.

Bron: Agri SA

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Trekker- en stroperverkope laer in 2019

Impact of Eskom tariff increase on Agriculture