in

Benut jou een kans met Jupidex se CTC

Die CTC se tande kloof grond met mening tot 400 mm diep. Die tande is hol en aan bladvere vasgeheg om te vibreer, wat stremming verminder en die grond lekker losmaak.

Sleepgrondwerktuie is hier om te bly. Omdat die tipe werktuie nie aan die trekker se driepunt vas is nie en dus nie beïnvloed word deur dieop-en-af bewegings van ’n trekker wat oor ruwe, onbewerkte terrein ry nie, kan dit ongehinderd ’n gelyke saadbed voorberei. Een van die staatmakersleepwerktuie in die Kverneland-stal is die CTC, ’n hoogs gespesialiseerde grondwerktuig wat deur Jupidex versprei word, volledig met drukwiele, snykouters, tande, skottelskare en ’n roller.

Kurt Loots is ’n besproeiingsboer wat sy ankers in die harde Prieskastreek ingeslaan het en hy wissel mielies en koring onder sy spilpunte af.  Hy kry slegs kans om een bewerking per jaar te doen – net nadat hy die onhanteerbare mieliereste gebrand het om ook van moontlike plantsiektes ontslae te raak.

“Ek was aanvanklik skepties oor sleepmodelle, maar nadat ek die CTC wat op my plaas gedemonstreer is,vir ’n toetslopie geneem het, het ek besluit om die werktuig te hou,” sê hy.

“My masjiene het voorheen tydens plant- en strooptyd in die los grond weggesak omdat ek dit nie behoorlik ferm kon maak nie en ek moes toekyk hoe my mielies tydig en ontydig in die holtes en slote opkom.

“Ek het dringend ’n werktuig nodig gehad om die een kans wat ek het, te gebruik om ’n stewige, ferm, saadbed voor te  berei wat die hele jaar sal hou. 

“Die CTC se twee fris drukwiele vooraan help met dieptebeheer en die snywiele maak seker dat enige reste en stoppels in hanteerbare lengtes gesny word.

“Vir my is die belangrikste eienskap van die CTC dat sy 17 tande oor drie balke versprei is en nie oor twee soos my vorige werktuig nie, wat beteken dat die grond en plantmateriaal makliker deurvloei. Ek kon dadelik sien dat die gate agter die werktuig waar diepolle uitgepluk was, verdwyn het.”

Elke tand is ook hol, wat ’n uitstekende vibreeraksie tot gevolg het om eerstens die grond lekker los te maak en ook te help dat die masjien nie so swaar trek nie.

“Ek glo daarin om 400 mm diep te werk en 400 mm diep te besproei, want 80% van my mielies se wortels sit in die boonste 300 mm en die wortelpunte wat dieper gaan het ook voldoende beweegruimte nodig.  Daarom is ek baie ingenome met die CTC se tande wat tot 400 mm diep werk. Die tandverspreiding oor die drie balke maak dat ek makliker 400 mm diep kan sak as wanneer dieselfde aantal tande oor twee
balke versprei is.”

Kurt werk teen 8 kmu en die tande is gestel sodat die skottelskare die tandslootjies mooi toegooi voordat die roller die hele spulletjie ferm vasdruk. “Ek stel die roller so dat my boonste vier duim, waar die saad lê, effens digter saamgepak is sodat die pitte beter kontak met die grond het en ook dat my planter en trekker nie sulke diep spore trap nie.”

Die CTC is beskikbaar in modelle met 15, 17 en 21 tande en ’n tipiese Kverneland-eienskap is die netjiese manier waarop die CTC in die helfte na bo toevou sodat Kurt padlangs en deur enige hek by al sy lande kan uitkom.

Vir meer inligting oor Jupidex se CTC, skakel gerus vir Terry Alexander by 082-383-6700 of José de Nobrega by 079-885-7902.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

"Kubota het die smalste trekker in die land"

Maak ontbossing so meer kostedoeltreffend