in ,

Beesbestuursprogram

This post is also available in: Afrikaans

deur Nelius Ferreira, voorsitter Vrystaat RPO Boerderybestuurskomitee

Omdat boere se dektye verskil, word net ‘n algemene riglyn vir die enting van beeste gegee, gegrond op ouderdom van die diere. Begin by dragtige koeie of verse totdat die kalf gespeen is, en daarna die tydperk totdat die verskalf uitgegroei is tot dekouderdom.

LW – HIERDIE IS SLEGS ’N RIGLYN OM TE GEBRUIK, dus is ons raad dat jy eers jou eie veearts nader om jou unieke program volledig uit te werk. Die fokuspunt van die riglyn-entingstabel is gerig op jou jong diere wat die meeste vatbaar vir die siektes is. As jy jou vervangingsverse se immuniteit goed opbou, verbeter en versterk dit jou teelkudde se immuniteit vir die toekoms. Kom ons produseer produktief en volhoubaar!

Siekte/entingOuderdom van entingOpmerking
1. Klostridiale siektes

2. Rota- en koronavirusdiarree

3. Milt- en lamsiekte

4. Multimin en Vit A

Dragtige vroulik – 4 tot

weke voor kalf

Die entings is meestal vir die opbou van teenliggaampies in die biesmelk vir die kalf. Daar kan ook nou teen ander siektes wat dalk ’n probleem in jou kudde kan word, soos respiratoriese siektes, geënt word.
1. Vibrio

2. BVD

3. RB51

4. Multimin en Vit A

Koeie: 4 weke voor dekRB51 is hier ’n baie goeie opsie indien jou kudde se verse nie op die regte tye teen BM geënt is nie en sommer ook omdat BM al hoe meer in ons omgewings voorkom.
1. Doseer vir melklintwurm

2. 1ste klostridiale siektes

3. 1ste respiratoriese siektes

Kalwers: 3 maande oudDie gesonde en ontwurmde kalwers het definitief ’n veel beter speengewig en kondisie.
1. BM op verskalwers S19

2. 2de klostridiale siektes

3. 2de respiratoriese

siektes

4 weke navorige enting van kalwersDie opvolgingenting van hierdie siektes is uiters belangrik vir goeie immuniteit in die kalf. Om S19 so vroeg as moontlik toe te dien, is veiliger.
1. Multimin en Vit A

2. Knopvelsiekte

3. Slendalkoors

4. BVD

5. Milt- en lamsiekte

SpeenouderdomPASOP – tydens speen is die kalf onder spanning en dus moet daar gewag word dat die kalf tot rus kom voordat enige enting kan plaasvind. Die spanning benadeel die kalf se opname van die entstof. BVD moet opgevolg word met ’n 2de spuit 4 tot 6 weke na die eerste spuit.
1. Afrika- en Asiatiese

rooiwate

2. Galsiekte

3. Hartwater

4. 3-daestywesiekte

5. Ensiotiese aborsie

Nog ander siektes om na

speenouderdom te oorweeg

indien nodig

Hang van elke omgewing of kudde af.
6. 1ste RB 51Verskalwers 8 – 9 maande ouderdomWag dat speenspanning verby is.
1. BVD

2. 2de RB 51

Ontwurm

Lewerslak {indien nodig}

Verskalwers – 18 maande

ouderdom of 8 weke voor dek

Na hierdie reeks entings tydens speen, kan die verskalwers eers weer een jaar daarna geënt word. Multimin en Vit A kan elke 3 maande toegedien word indien nodig.
2de vibrio

Multimin en Vit A

Verskalwers – 4 weke voor dekDaar is ook Vibrin van Zoetis wat slegs eenmalig toegedien kan word teen vibrio indien die vibrio- entstof van Onderstepoort nie beskikbaar is nie.

What do you think?

2 points
Upvote Downvote

Total votes: 2

Upvotes: 2

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Die droogte dwing SA om Amerikaanse mielies in te voer

Dom Boer se lag vir die dag: