in

Agri SA verwelkom riglyne vir die hantering van betreding en grondbesettings

“Suid-Afrikaanse wetgewing beskerm die regte van wettige grondeienaars, daarom verwelkom Agri SA die riglyne wat die polisie ontwikkel het ten opsigte van hulle rol en verantwoordelikheid om te verseker dat alle polisielede binne die omvang van die toepaslike wetgewing en beleid optree wanneer hulle handel met klagtes van betreding, grondbesetting en onwettige uitsettings,” sê Kobus Breytenbach, voorsitter van Agri SA se Landelike Veiligheidskomitee.

Opruiende uitsprake en aanhitsing van ondersteuners om plaasgrond te beset is onverantwoordelik en gevaarlik. Terwyl hierdie uitsprake dikwels gemaak word op openbare platforms, kan dit ook bydra tot ‘n klimaat wat aanleiding kan gee tot sodanige optrede. Daar moet in gedagte gehou word dat ‘n kriminele element oral teenwoordig is en dat sodanige uitsprake kan dien om grondbesetting vir die misdadiger te rasionaliseer. Hierdie riglyne word deur Agri SA ondersteun en sal ‘n raamwerk voorsien waarbinne die polisie en boere hande kan vat om sodanige optrede te verhoed.

Die riglyne is belangrik om eenvormigheid binne die polisiediens te bewerkstellig oor hoe voorvalle van die aard hanteer moet word. Volgens Breytenbach, “is dit ook belangrik vir grondeienaars om te weet wat die polisielede se verantwoordelikheid is met die hantering van hierdie voorvalle en hoe hulle die polisie moet nader om ‘n klag te lê.”

Indien dit vir die grondeienaar duidelik is dat die betrokke persoon skuldig is aan betreding ingevolge die Wet op Betreding, moet die polisie die nodige stappe neem om te reageer, wat in die meeste gevalle sal wees om die persoon in hegtenis te neem en voor die hof te daag. “Grondeienaars moet ook kennis neem dat waar persone in die verlede toegelaat is om ‘n sekere roete oor ‘n stuk grond te gebruik en waar dit ‘n gewoonte geword het, dit moeilik sal wees om betreding te bewys onder sulke omstandighede”, volgens Breytenbach.

Wanneer dit duidelik blyk dat die persoon wat die plaas betree ten doel het om strukture op te rig vir behuisingsdoeleindes, kan ‘n klag van betreding steeds by die polisiestasie ingedien word indien sodanige strukture nog nie finaal in plek is nie. “Dit is belangrik dat grondeienaars daarvan kennis neem dat die polisie nie mag weier om ‘n saak van betreding te open nie al is dit duidelik dat grondbesetting nog nie plaasgevind het nie. Selfs terwyl die persone nog in die proses is om strukture op te rig, mag ‘n saak van betreding geopen word,” sê Breytenbach.

Ten slotte het Breytenbach gesê: “Dit is belangrik dat ons boerelede met die polisie saamwerk en alle gevalle van betreding en grondbesetting aanmeld, asook by hulle provinsiale organisasie. Ons beveel ten sterkste aan dat hierdie riglyne gebruik word om ‘n aksieplan op plaaslike vlak saam te stel met behulp van die polisie ten einde die situasie doeltreffend aan te spreek.

Bron:  Agri SA

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

merlo

Merlo Compact P25.6 teleskopiese hanteerder reik hoog

KragDag is hier!