in

Agri-SA-verwelkom-politici-se-uitsprake

Agri SA verwelkom politieke leiers se onlangse verwerping van die ontwrigtende en onwettige optrede van anargiste in die Wes-Kaapse landbou-loondispuut. Die organisasie sê in ‘n verklaring hy waardeer ook die minister van Arbeid, Mildred Oliphant, se gewilligheid om samesprekings tussen die partye te lei ten einde die dooiepunt en die staking te beëindig.

Agri SA en ander nasionale boere-organisasies wat in die Landbousektor-eenheidsforum (ASUF) verteenwoordig is, het ook vroeër Minister Oliphant se besluit verwelkom om die minimumloon te hersien ten spyte daarvan dat die huidige vasstelling eers in Maart 2012 in werking getree het.

Agri SA het voortdurend beklemtoon dat ‘n informele nasionale reëling ten opsigte van minimumlone nie ‘n werkbare oplossing bied nie en dat die minimumloon niks ander as ‘n minimum moet wees nie. Boere is ook gevra om hul werkers meer as die minimumloon te betaal met inagneming van faktore soos winsgewendheid, bekostigbaarheid, vaardigheidsvlakke en ondervinding.

Lone bó die statutêre minimum word nie deur wetgewing gereguleer nie en word op plaasvlak tussen individuele boere en hul werkers onderhandel. Onafhanklike navorsing het getoon dat dit wel die geval is. Lone neig om oor die algemeen aansienlik meer as R80 per dag te wees sonder inagneming van voordele soos behuising, elektrisiteit- en watervoorsiening, vervoer asook gesondheidsorg en onderwyshulp.

Navorsingsresultate het getoon dat die loonaangeleentheid beslis problematies is en deel is van omvattende sosio-ekonomiese vraagstukke soos ontwikkelingsagterstande, landelike armoede, tydelike en beperkte werkgeleenthede en onvoldoende dienslewering aan informele nedersettings.
 

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Slim-stroper-slurp-jou-oes-tjop~tjop-op

Noord~Vrystaat bejaardes geteister deur plaasaanvalle