in

Agri SA verdoem aanbeveling om Grondwet te wysig

This post is also available in: Afrikaans

Agri SA begin vandag die volgende fase van sy taktiese plan teen onteiening sonder vergoeding (OSV).

Die aanbeveling van die Grondwetlike Hersieningskomitee rakende die wysiging van artikel 25 is lynreg in stryd met die doelwitte van eiendomsbeskerming, ekonomiese stabiliteit, werkskepping, beleggersvertroue en volhoubare transformasie binne landbou.

Die komitee het vandag aangedui dat hulle ‘n wysiging van die eiendomsklousule in die Grondwet gaan aanbeveel. Agri SA beskou hierdie as ‘n onaanvaarbare uitkoms van ‘n maandelange konsultasieproses waartydens Agri SA baie sterk standpunt ingeneem het teen OSV. Agri SA het in die voorleggingsproses die ernstige nadelige gevolge van sodanige stap telkemale duidelik uitgespel.

“Ons het reeds voorbrand gemaak om doeltreffend op te tree en sal bykomende hulpbronne in die stryd werp,” sê Dan Kriek, Agri SA President. “Agri SA glo in gesprekvoering met alle belanghebbendes, maar dit is nou tyd om ‘n duidelike lyn te trek.”

Agri SA sal in die komende dae:

  • Sy regstrategie uitrol en met sy regspan oor moontlike litigasie raadpleeg;
  • Gesprekke met binnelandse en buitelandse rolspelers verskerp, insluitend Amerikaanse en Europese handelsvennote;
  • Die prosedurele en administratief-regtelike nakoming van die Grondwetlike Hersieningskomitee se konsultasieproses hersien;
  • Strategiese vennootskappe met verskeie organisasies verstewig en mobiliseer.

Dié voorgestelde wysiging is polities-gemotiveerd en sal grootskaalse skade aan die Suid-Afrikaanse ekonomie aanrig. Die prioriteit vir miljoene Suid-Afrikaners is werkskepping, behuising, misdaadbekamping en gehalte onderwys. Dit behoort die fokus van die regering te wees, eerder as roekelose en populistiese grondwetlike wysigings.

“Agri SA win deurentyd regsadvies in en litigasie is onder oorweging,” sê Annelize Crosby, Agri SA beleidshoof: grond. “Die aanbeveling is slegs die eerste stap in ‘n lang en moeisame proses om die Grondwet en verwante wetgewing te wysig. Agri SA sal in dié proses deurentyd sy standpunte voorhou.”

Agri SA sal voortgaan om alles in die stryd te werp om ‘n volhoubare toekoms vir alle Landbou-rolspelers en landsburgers te verseker.

Bron: Agri SA

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

wol

Wolmark styg

Fuel cheer as oil retreats