in

Agri SA sê politieke leierskap beduiwel die ekonomie

Agri SA

Die kabinetskommeling gaan nie net oor indiwidue nie, maar meer oor die onderliggende boodskap wat uitgestuur word, veral ten opsigte van die ekonomie, sê Johannes Möller, president van Agri SA. “Ons beskou hierdie stap wat Zuma geneem het as ‘n miskenning van die ekonomie, onkundigheid ten opsigte van beleggervertroue en onverskilligheid oor die toekomstige besluite van die graderingsagentskappe.” Ons het beslis geen verdere onstuimigheid en onsekerheid nodig nie, ook nie wat die wisselkoers betref nie.”

“Suid-Afrika volg blykbaar tans ‘n beggar thy neighbour-beleid, dit is ‘n beleid wat tradisioneel beskryf word as een waar ‘n land sekere beleidsmaatreëls aanvaar het wat nadelig vir ander lande kan wees,” sê hy. Dit is tans duidelik ‘n ontoepaslike verwagting, veral indien die lae vlak van regstreekse buitelandse belegging (FDI) in Suid-Afrika as barometer dien. “Volgens die jongste World Investment Report, het FDI in Suid-Afrika afgeneem met bykans 70% in 2015 in vergeleke met die vorige jaar – die laagste vlak in 10 jaar. Duidelik is buitelanders nie bereid om plaaslike beleid goedsmoeds so te aanvaar nie.

“Op die oog af, maak dit baie min sin dat president Zuma minister Gordhan beveel het om vergaderings met beleggers in London en New York te kanselleer en huis toe te kom. Watter boodskap stuur dit uit oor die vlak van vertroue wat ons het in ons huidige senior verteenwoordigers en selfs hulle opvolgers? Sekerlik sal sodanige stappe aanleiding gee tot ‘n verdere skerp afname in die broodnodige FDI,” sê Möller.

“Heroorweging van beleidsformulering en politieke optrede is duidelik nou van uiterste belang sodat ons land nie ‘n “mislukte staat” word nie”. Hy voeg by dat die feit dat 17 miljoen mense tans afhanklik is van staatstoelae – mense wat kon aansluit by die werkende en ondernemers-kaders van die ekonomie – dien as bewys dat dringende aksie nou nodig is in hierdie verband.

“Hoewel die landboubeleidsomgewing nie regstreeks geraak word deur die kabinetskommeling nie, is dit net so onseker, indien nie erger nie.” Politieke uitsprake oor onteiening sonder vergoeding, onpraktiese voorstelle oor inkorting van grondbesit, die grondrestitusie-proses wat tans vloeibaar is, die onsekere toestand van toekomstige beskikbaarheid van water  en vae eise vir swart ekonomiese bemagtiging waaraan gehoor gegee moet word, is beslis nie bevorderlik vir belegging in ons sektor nie – dit terwyl optimum produksie op ‘n lewensvatbare kommersiële grondslag vereis word om die toekomstige vraag na voedsel vir die hoofsaaklik verstedelike bevolking in die land te verseker”. “Ons glo dat ons as ‘n organisasie die regering voorsien het van werkbare oplossings met betrekking tot grondhervorming en gepaste finansieringsmeganismes in die verband. “Hoekom daar tot dusver basies geen reaksie hierop was nie is onduidelik – miskien weens ‘n sekere vlak van wantroue wat aangespreek moet word, in die mate dat dit wel bestaan”.

Volgens Möller is die sporadiese oproepe vir wysigings aan die Grondwet ‘n uiters kommerwekkende aspek van die openbare debat. “Indien ons daardie roete volg, sal selfs die baie beperkte beleidsekerheid wat wel bestaan ook verdwyn. Ons het beslis meer beleidsekerheid nodig – nie minder nie.”

Möller sê dit mag nodig wees vir sosiale vennote, dit wil sê die regering, sakelui en arbeid, om die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP) op ‘n openlike en eerlike wyse te herbesoek, aangesien die verskeidenheid van prysenswaardige en werkbare voorstelle in die NOP besig is om te vervaag. Hy haal soos volg aan uit die NOP:

“South Africa has the means, the goodwill, the people and the resources to eliminate poverty and reduce inequality. But it will not happen unless we write this new story, a story of people, their relationships, their dreams and their hopes for a better tomorrow.”

Bron: Agri SA

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

grappe

Dom Boer se lag vir die dag:

Hilux

Toyota skep Hilux om in Tonka-speelding