in

Agri-SA-sê-50-persent-vir-plaaswerkers-is-onwerkbaar

"Hierdie beleidvoorstelle van Minister Nkwiti is onwerkbaar en heel waarskynlik ongrondwetlik," sê Theo Boshoff, Agri-SA se regsintern. "Dit sal moontlik ook tot disinvestering in die sektor lei en ook voedselsekerheid bedreig."

‘n Opvolg-werkswinkel is op Maandag, 31 Maart 2014 gehou oor beleidsvoorstelle van Minister Nkwinti rakende die versterking van plaaswerkers se grondregte. Die voorstelle behels onder andere dat elke plaas tot 50% van sy grond aan plaaswerkers afstaan, gegrond op aantal jare diens. Die vorige werkswinkel is op 2 Augustus 2013 in Soweto gehou. Agri SA het hierdie beleidsvoorstelle vroeër reeds saam met ander landbou-organisasies teëgestaan.

Tydens hierdie week se werkswinkel is ‘n uitgebreide finale konsep-beleidsdokument aan belanghebbendes voorgehou. In die dokument word voorgestel dat eienaars 50% van hul grond kan behou terwyl arbeiders op die restant eienaarskap kan verkry. Grondverdeling word bereken in verhouding tot werkers se bydrae tot die ontwikkeling van die plaas, gegrond op die aantal jare wat hulle op die plaas gewerk het.

‘n Belegging- en ontwikkelingsfonds (trust) sal geskep word wat verteenwoordigend van aandeelhouers in die grond moet wees. Die vergoeding wat die regering vir hierdie herverdelingsreëling betaal, sal nie die huidige grondeienaars toeval nie maar in die trust gestort word vir die bemagtiging van plaaswerkers se deelname aan die boerdery. Die uitgangspunt hiervoor is dat grondeienaars reeds voldoende voordeel ontvang het vanweë sogenaamde "uitbuitende lone" en bevoordeling in die verlede.

Tydens die werkswinkel het Agri SA sy steun vir die ideaal van verblyfsekerheid en plaaswerker-bemagtiging herbevestig. Die organisasie het dit egter onomwonde gestel dat die voorgestelde beleid fundamenteel gebrekkig is en realisties gesproke nie in werking gestel kan word nie.

Die ontneming van grond sonder vergoeding is onregverdigbaar en diskrimineer teen die landbousektor teenoor ander sektore. Geen boer kan bekostig om die waarde en gebruik van 50% van sy/haar plaas te verloor nie. Dit is Agri SA se standpunt dat indien hierdie beleidsvoorstelle in werking gestel word dit tot ernstige ontwrigting van voedsel- en veselproduksie sal lei. Die voorstelle is ook onduidelik of die grondverdeling verpligtend sal wees en of boere ‘n keuse in dié verband sal hê. Agri SA het dit duidelik gestel dat hy die verpligte toepassing van só ‘n beleid sal teenstaan, indien nodig tot in die Grondwethof.

In sy toespraak by die geleentheid het Minister Nkwinti aangedui dat vordering gemaak word met die formulering van dié beleid en dat sy departement oor die volgende 12 maande sal voortgaan om met belangegroepe daaroor te beraadslaag. Hy het onder andere gesê dat dit duidelik geword het dat dit nou ‘n klas-aangeleentheid eerder as ‘n rasse-aangeleentheid is aangesien wit sowel as swart kommersiële boere hulle besware teen die beleidsvoorstelle in sy huidige vorm aangedui het. Die departement het onderneem om ‘n verslag oor die werkswinkel saam te stel en dit mettertyd onder belanghebbendes te sirkuleer.

Agri SA het die geleentheid om met ander belangegroepe te skakel, verwelkom en sy gewilligheid om deel te neem aan die formulering van alternatiewe beleid aangedui.

Bron: Agri SA

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Jong-Vrystater-boer-flink

Mpact-knip-kostes-met-nuwerwetse-jogurtverpakking