in

Agri SA R1-miljard voedselinisiatief

This post is also available in: Afrikaans

Dit met groot afwagting dat Agri SA ‘n beroep doen op die regering en die privaatsektor om by te dra tot die R1-miljard voedselinisiatief in ‘n gesamentlike poging om gemeenskappe wat voedselonsekerheid in Suid-Afrika ervaar te voed.

Te midde van hierdie winter, het Covid-19 sy greep versterk en sodoende menige huishoudings honger en moedeloos gelaat terwyl die behoefte aan hulp om te oorleef nog nooit groter was nie. Die pandemie tref ons op ‘n tydstip wanneer ons land reeds geweldige uitdagings ervaar en waar voedselsekerheid en ander stelsels reeds onder druk is.

Natuurrampe, klimaatsverandering, werkloosheid, ‘n resessie, arbeidskonflik en grondonteiening sonder vergoeding, asook ‘n swak ekonomie, is uitdagings wat die land op ‘n groot skaal ervaar het selfs voordat Covid-19 ’n realiteit geword het. 15 Maart 2020, het President Cyril Ramaphosa die Covid-19 pandemie as ‘n nasionale rampstaat ingevolge die Rampbestuurswet verklaar en het beweer dat Suid-Afrika die nodige ‘kennis, middele en hulpbronne het om die virus te beveg’.

Die streng inperkingsregulasies het egter ‘n verwoestende effek op vele huishoudings, met ‘n nadelige impak op voedselsekerheid vir miljoene mense in die land. Statistieke SA het soos volg bevind: “Sedert die begin van die nasionale inperking het die verhouding respondente wat aangedui het dat hulle hongersnood ervaar van 4,3% tot 7,0% toegeneem”. Dit is gegrond op ‘n opname wat gedoen is oor die impak van Covid-19 op werksgeleenthede en inkomste in Suid-Afrika soos op 20 Mei 2020.

Volgens die opname, het die Noord-Kaap, Noordwes en Mpumalanga die hoogste persentasie huishoudings wat ernstige voedseltekorte ervaar, naamlik 12,9%, 12,5% en 11,4% onderskeidelik. Die Oos-Kaap is aangewys as die provinsie wat die ergste voedselonsekerheid ervaar, met ongeveer 70% van huishoudings wat minder as R1 000 per maand aan voedsel bestee, terwyl slegs 7,6% van huishoudings in die meer welgestelde provinsies soos Gauteng ongeveer R3 500 per maand het om aan voedsel te bestee.

In Suid-Afrika as geheel is daar steeds 13 738 824 mense (24,9% van die bevolking) wat nie toegang tot voldoende voedsel het nie. Ons moet die volle omvang van voedselsekerheid en voedselvoorsiening gedurende die hierdie krisis aanspreek. Agri SA daag alle boere, individue en maatskappye uit om by te dra tot hierdie inisiatief in ‘n gesamentlike poging om voedselsekerheid vir menige huishoudings in Suid-Afrika te verseker. Daar is verskillende maniere om by te dra tot die voedselhulpinisiatief van R1- miljard. Ons verwelkom alle borgskappe, donasies, kontant, geskenkbewyse, voedselhulp in enige vorm en ‘n bydrae tot die vervoerkoste om voedselhulp aan behoeftiges te verleen.

Verskeie landbou-ondernemings begin ook met hul eie inisiatiewe; hierdie pogings kan ook geïntegreer word in die voedselhulpinisiatief van R1- miljard. Deur die R1-miljard voedselinisiatief gaan honger gesinne van voedsel voorsien word en daardeur word gebou aan die menswaardigheid van diegene in nood. Deur bewustheid te kweek deur middel van innoverende kommunikasie en optrede, hoop ons om toenemende voedselnood te verlig. Die korttermyn impak van Covid-19 word onmiddellik en geredelik deur almal ervaar weens die inperkingsregulasies en om ander ekonomiese redes.

Hierdie nasionale ramp genoodsaak samewerking, samespanning en gesamentlike optrede en ons kan alreeds verwag dat dit ‘n diep ekonomiese, maatskaplike en kulturele impak in die langtermyn sal hê. Ons vra u om dit moontlik vir ons te maak om te help waar en wanneer ons kan deur middel van hierdie R1-miljard voedselinisiatief. Kyk hier na Agri SA Surplus voedselhulp veldtog video – https://youtu.be/XuFccb5aahs

Bron: Agri SA

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Moringa in Zimbabwe: The perfect vitamin for you and your livestock

Water Wise farmers build earth dams: Part 8- Connecting an earth wall and a weir, the enlargement of a dam and waterholes