in

Agri SA lig die Amerikaanse regering in oor OSV en plaasveiligheid

This post is also available in: Afrikaans

Agri SA het spesifieke oplossings vir Suid-Afrikaanse landbou en sal aanhou om met ‘n verskeidenheid internasionale rolspelers te konsulteer ten einde boere se belange te bevorder. 

Agri SA is Vrydag 14 Maart 2019 genooi vir ‘n hoëvlak gesprek met John J. Sullivan, adjunk-sekretaris van Buitelandse Sake van die VSA.  Die gesprek is deur die VSA aangevra en die ANC was deel van die gesprek.

“Agri SA het sy navorsing en kommentaar op die Onteiening-wetgewing openlik en eerlik bespreek,” het Omri van Zyl, uitvoerende direkteur van Agri SA gesê.

“Sulke geleenthede is ‘n baie kragtige manier om beleid te beïnvloed, hoewel dit nie altyd raakgesien word nie. Ons is dankbaar teenoor die Amerikaanse regering, en die diplomatieke gemeenskap, dat hulle landbou en ons boodskap ter harte neem.  Ons is ‘n deursigtige organisasie – die ANC was deel van die gesprek en ons boodskap bly konsekwent.”

Die volgende punte is breedweg bespreek:

Onteiening sonder vergoeding

 • Die bedoeling en gevolg van onteiening sonder vergoeding (OSV) en die VSA het spesifiek getoets of die rolspelers werklik die moontlike gevolge besef 
 • Die investering-onsekerheid wat geskep word wat landbou-uitbreiding rem
 • Die moontlike uitwerking op voedselsekuriteit, die uitwerking op voedselpryse sou dit skeefloop, maar ook die feit dat die eindpunt ‘n geopolitieke katastrofe vir Suider Afrika sal wees
 • Die gesprekke wat Agri SA met die regering en die ANC gehad het hier rondom
 • Die bevestiging uit die wye parlementêre konsultasie-proses dat daar ‘n veel groter behoefte vir stedelike behuising as landbougrond bestaan

Grondhervorming

 • Agri SA gekant teen OSV of enige intervensie wat die privaatsektor kan benadeel
 • Agri SA het bevestig dat grondhervorming moet plaasvind, maar dat dit op ‘n ordelike manier moet geskied
 • Die belangrikheid van titelaktes en gebruiksekerheid is duidelik oorgedra
 • Agri SA het ook klem gelê op die goeie werk wat al gedoen is, dat daar alreeds baie transformasie plaasgevind het, maar dat ons meer befondsing benodig en ‘n beroep op die VSA gedoen het om ons Landbou Ontwikkelingsfonds te ondersteun.

Plaasveiligheid

 • Die behoefte op akkurate en tydige inligting oor plaasveiligheid en misdaad is bespreek
 • Agri SA het die afvaardiging ingelig oor die uitwerking wat plaasmoorde en misdaad op produsente en plaaswerkers het, wit en swart.  Ook die onsekerheid wat die boere op grondvlak beleef rondom hulle toekoms in SA 
 • Agri SA het hulle ingelig oor die groot hoeveelheid plaasmoorde en dat dit groter is per capita as baie ander groeperings

Amerikaanse bystand

 • Agri SA het ‘n beroep gedoen op Amerikaanse maatskappye om in Suid Afrika te belê, nie net deur tegnologie en ander dienste te verskaf nie, maar om hulself hier te vestig om sodoende te investeer, die ekonomie te help groei en werksgeleenthede te skep 
 • Die rol wat internasionale Amerikaanse maatskappye al dekades lank speel en steeds bydrae, is oorgedra

“Die vergadering was op ‘n baie goeie noot van samewerking, ondersteuning en gesprekvoering gebaseer en ons glo dit sal ook voortgaan tussen ons en die ANC,” het Jaco Minnaar, voorsitter van Graan SA en direksielid van Agri SA, gesê. 

“Ons is ook bedank vir die hoë vlak van inligting en beredenering wat tydens die vergadering geheers het.”

Bron: Agri SA

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Meet the Starke Ayres stalwarts (and the season’s debutantes)

African horse sickness outbreak in the northern parts of South Africa