in

Agri SA kondig direksie aan tydens sy 2020-kongres

This post is also available in: Afrikaans

Agri SA het die direksielede wat tydens die 2020-kongres verkies is gelukgewens. Die direksie is verteenwoordigend van die landbouwaardeketting as geheel, insluitend Agri SA se provinsiale affiliasies, bedryfsorganisasies en korporatiewe lede.

“Covid-19 het vernietiging onder menige sektore en veral die ekonomie gesaai, maar dit het ook aan die landbousektor en -waardeketting ‘n geleentheid gebied om te presteer en voedsel aan Suid-Afrikaners te voorsien en om steeds ‘n groot aantal produkte aan verskeie internasionale markte te lewer. Teen 15%, was die landbou ook die enigste sektor wat tydens die inperking gegroei het, wat weereens die belangrikheid van die bedryf en sy bedrae tot die ekonomie, asook sy deursettingsvermoë, bevestig het,” sê Pierre Vercueil.

Tydens die kongres is Pierre Vercueil as Agri SA se president verkies. “Ek is opgewonde! Met die hulp van die nuut-verkose direksie, sal ons verskeie aangeleenthede wat van belang is vir boere, aanspreek. Ek maak staat op ons lede-organisasies om saam met ons te werk ten einde die nodige sukses te behaal.”

Pierre is ‘n graan- en veeboer in die Noord-Wes provinsie. Hy is ‘n voormalige president van Agri Noord-Wes wat oor die jare op verskeie direksies gedien het en bring met hom saam waardevolle leierskapservaring.

Pierre Vercueil

Die Agri SA-direksie vir 2020/21 is as volg:

 • Pierre Vercueil – President
 • Phenias Gumede – Adjunk-president
 • Jaco Minnaar – Adjunk-president
 • Douglas Stern – Algemene Sakekamer-verteenwoordiger
 • Nicol Jansen – Algemene Sakekamer-verteenwoordiger
 • Piet Engelbrecht – Algemene Sakekamer-verteenwoordiger
 • SK Makinana – Bedryfskamer-verteenwoordiger
 • Niël Joubert – Bedryfskamer-verteenwoordiger
 • Derek Mathews – Bedryfskamer-verteenwoordiger
 • Gerhard Diedericks – Korporatiewe Kamer-verteenwoordiger
 • Rossouw Cillié – Korporatiewe Kamer-verteenwoordiger
 • Nic Bronkhorst – Korporatiewe Kamer-verteenwoordiger
 • Dr Charlotte Nkuna – Onafhanklike Direkteur
 • Dr Kathy Hurley – Onafhanklike Direkteur

“Die tema van die 2020-kongres was “Landbou: ‘n Integrale deel van die ekonomiese waardeketting, wat aanpas by en bou vir ‘n nuwe toekoms,” sê Christo van der Rheede, Agri SA se Uitvoerende Direkteur.

“Verskeie sprekers het nuwe insigte gebring wat ons in ag kan neem met ons werk in die toekoms. Woensdag het ons gesien hoeveel werk reeds gedoen is deur ons sentra van uitnemendheid en kamers namens Agri SA se lede. Ek is opgewonde en sien uit daarna om met die direksie saam te werk ten einde ‘n gunstige omgewing vir ons boere en plaaswerkers te skep sodat hulle kan voortgaan met hul belangrike werk om voedsel vir ons nasie te produseer en nasionale stabiliteit te verseker.”

Die afsluiting van kongres kan hier besigtig word – https://www.youtube.com/watch?v=rYiy5L227so

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Engen brings much needed relief to the agricultural sector

Valley: Nuusbrief Oktober 2020