in

Afrikanerboerdery is plesierig!

In die Vryburg-distrik boer die drie Cloete-broers met Afrikanerbeeste. Johan, Willie en Kobus selekteer vir produktiwiteit op die veld met beeste wat sonder moeite hulle kant kan bring.

Johan sê: “Dit is ’n plesier om ekstensief met Afrikaners te boer as gevolg van die Afrikanerkoeie se hoë vrugbaarheid en melkproduksie, asook uitstekende moedereienskappe. Die koeie het baie melk en sorg regtig goed vir hulle kalwers.”

Boere wat al teeldiere by die Cloetes aangeskaf het, praat met groot lof oor die koeie se vermoë om op die veld kondisie te handhaaf, die gemak waarmee hulle kalf en die feit hulle tot op die ouderdom van twaalf tot vyftien jaar en selfs ouer nog teel. Op die Afrikaner-moeders word bulle van enige ras gebruik en swaar voerkraalspeenkalwers is die resultaat.

Die Cloetes meen die kruisteelvermoë  van die Afrikaner en “die feit dat die Afrikanerkoei tereg die enjinkamer van die vleismasjien genoem kan word,” word nog te min na waarde geag. Die bulle is net so goed aangepas op die veld. Boere koop by die Cloetes veldbulle uit goeie moeders met die regte bouvorm. Die bulle teel klein kalwers by geboorte (reg om verse mee oop te maak) en hulle groei dan daarna vir ’n plek in die eerste span! Afrikanerbulle dek vir jare tot op ’n baie hoë ouderdom (tot twaalf jaar) en hulle kalwers by “boerkoeie” is ’n lus vir die oog en bring geld in die bank.

’n Ander aspek van die Afrikanerbeesboerdery wat die broers wil ontgin, is om ’n nismark vir organiese Afrikaner-veldvleis te begin ontwikkel. Adrian en Ben, Johan se twee seuns, is hierby betrokke. Hulle sê Afrikaners het ’n uitstaande vleisgehalte (onder meer geurigheid, tekstuur, struktuur, sappigheid en sagtheid) en dié voordele word ook na hulle nageslag oorgedra, al is dit kruiskalwers. “Ons Afrikanerosse word vet op die veld net met lek sonder byvoeding,” sê Adrian en Ben.

Die Cloetes nooi mede-beesboere met groot geesdrif uit om op die plaas te kom kuier en na hulle Afrikaners te kyk. Kontak Johan by 082-312-7530, Willie by 082-337-3214 of Kobus by 082-781-1577.
 

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Agri Mega stap teen geweld

’n-Nic~sleepwa-ry-natuurwette-plat