in

Droogterampverklaring verwelkom, maar daadwerklike hulp nóú nodig

Foto: Pixabay

Agri SA verwelkom die aankondiging van die droogterampverklaring wat met ‘n verdere maand verleng is deur die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Dr. Dlamini-Zuma.

Agri SA het dié versoek aan die minister gerig en is verheug dat sy gehoor daaraan gegee het. Die somerreënvalseisoen is verby sonder genoegsame reën in die meeste van die gebiede wat gebuk gaan onder rampdroogte. Die voortslepende droogte het verreikende gevolge vir landbou en is katastrofies vir plaaslike ekonomieë in die droogtegeteisterde areas. In die Wes-Kaap kan ‘n laer as normale winterreënvalseisoen die probleem vererger.

Sedert die nasionale rampverklaring van 4 Maart 2020 en die begrotingstoespraak van die minister van Finansies was daar geen intervensies van regering om die nood te verlig nie. Die minister van Finansies het 5 Junie 2020 ‘n verdere kennisgewing in Staatskoerant, nr. 43398 gepubliseer om voorsiening te maak vir die onmiddellike beskikbaarstelling van ongeallokeerde rampfondse vir ramphulpverlening. Dit is egter onbekend aan Agri SA of die R466,4 miljoen waarna verwys word vir COVID-19 of droogteramphulpverlening aangewend sal word.

“Boere het dringend hulp nodig om die oorlewing van hulle boerderye, werkers en gemeenskappe en brose plaaslike ekonomieë te verseker. Ons is hoopvol dat van die fondse waarna na vandag verwys is, dringend vir droogtehulp aangewend sal word,” sê Willem Symington, hoof van Agri SA se rampbestuureenheid.

Agri SA het ook ‘n beroep gedoen op die regering om finansiële bystand te verleen aan boere wat deur droogte geraak word deur die verskaffing van veevoer, waterinfrastruktuur, bore, toerusting, opknapping van boorgate en ander ingrypings wat kan help om die las van diegene te ly, te verlig. Voorts het Agri SA versoek dat ‘n verslag van droogtehulpspandering beskikbaar gestel word in terme van die nasionale ramp.

Agri SA en sy lede het met fondse vanuit die privaatsektor en ander skenkings sedert 2015 hulp aan talle geaffekteerde landbougemeenskappe verleen.

Agri SA sal volhou om druk op die regering uit te oefen vir proaktiewe ramphulpverligting deur projekte en finansiële bystand aan alle geaffekteerde boere, plaaswerkers en gemeenskappe.

Bron: Agri SA

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Plastic carrier bags tread lightly on mother earth

CVRA: Kry ‘n vriend in die finansiële wêreld