in

Droogte in die Wes-, Oos- en Noord-Kaap word ‘n nasionale ramp verklaar

This post is also available in: English

Die Nasionale Rampbestuursentrum het op 13 Februarie 2018 die voortslepende droogte in die Wes-, Oos- en Noord-Kaap as ‘n nasionale ramp verklaar. Dit beteken dat ingevolge die Nasionale Wet op Rampbestuur van 2002, die uitvoerende gesag (d.w.s. die Kabinet) met die nasionale ramp moet handel ingevolge bestaande wetgewing en gebeurlikheidsreëlings.

Die verklaring van ‘n nasionale ramp behels dat die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Des van Rooyen, in beraadslaging met ander kabinetministers, regulasies mag uitvaardig en instruksies mag uitreik in verband met, onder andere, die volgende:

  • Die beskikbaarstelling van enige hulpbronne van die nasionale regering;
  • Stappe om die gevolge van die ramp te versag, beperk en te minimaliseer;
  • Stappe wat nodig mag wees om te verhoed dat die ramp verder eskaleer; en
  • Fasilitering van reaksie asook post-ramp herstel and rehabilitasie.

Die Nasionale Landboubemarkingsraad wat die ministerie van Landbou, Bosbou en Visserye adviseer, het onderneem om ‘n groep belanghebbendes, insluitend Agri SA, byeen te bring om te handel met die vernietigende impak wat die droogte op die landbousektor gehad het en om vorendag te kom met ‘n “slim” droogterampbestuursplan.

Agri SA, wat reeds sedert 2016 vir ‘n nasionale rampverklaring pleit, het sy Smart Disaster Aid Plan aan sy nasionale kongres in Oktober 2017 voorgelê. Daar word gehoop dat die Nasionale Rampbestuursentrum hom sal beroep op die aanbevelings daarin asook op die geweldige ervaring binne die organisasie om die huidige droogte aan te spreek.

Agri SA president, Dan Kriek, het die organisasie se volle ondersteuning aan die nasionale regering gebied, met spesifieke verwysing na die aangewese toekomstige president van Suid-Afrika, Cyril Ramaphosa, gedurende die droogte en veral te midde van die onstuimige politieke klimaat wat tans heers.

Bron: Agri SA

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dom Boer se lag vir die dag:

Elsenburg uitblinkers toer na PE