in

Die jongste weervoorspelling: Is ‘n El Nino weer moontlik?

This post is also available in: English

Deur Johan van den Berg, Santam Landbou

Die droër toestande gaan waarskynlik voortduur oor die sentrale tot westelike Somerreënvalgebied vir die periode voor die winter. Reënval en produksietoestande is swakker as wat verwag is en dit kan moontlik wees as gevolg van die herontwikkeling van El Nino wat tans besig is om plaas te vind.

1. Huidige toestande

Na die wydverspreide reën in die eerste deel van Februarie 2019 het warm en droë toestande weer vinnig teruggekeer oor veral die sentrale tot westelike dele van die land. Die voorspellings van opvolgreën teen die einde van Februarie en begin van Maart het nie gerealiseer nie. Alhoewel gewastoestande beter is in die oostelike produksiegebiede, is die toestand kritiek vir die res van die somergraangebiede en verswak daagliks. Die middelste gedeelte van Maart gaan saamval met die baie sensitiewe reproduktiewe stadiums van die meeste laat aangeplante gewasse. Die huidige en verwagte warm en droë toestande later in Maart kan baie groot skade aanrig aan veral die mielie- en sonneblomoeste.

‘n Reeks tropiese laagdruksisteme oor Mosambiek en die aangrensende Indiese Oseaan sowel as ‘n tropiese sikloon oos van Madagaskar domineer die weerspatrone. Dit veroorsaak hoogdruksisteme wat negatief is vir reënval oor die binneland

2.El Nino en Indiese Oseaan

El Nino het weer begin herontwikkel sedert Januarie 2019. Al die Nino-areas behalwe Nino1+2 is nou in ‘n El Nino fase (> 0.5˚C warmer as gemiddeld). (Nino-1+2 = +0.4˚C, Nino-3 = +1.0˚C; Nino3.4 = +1.1˚C en Nino-4 = +1.1˚C warmer).

Die Suidelike Ossilasie Indeks (SOI) wat die maatstaf is van die interaksie tussen die see-oppervlaktemperature en die oorliggende klimaatsisteme, het nou vir die eerste keer die seisoen begin reageer en die 30 dae gemiddelde waarde was op 5 Maart 2019 = -14.1. (-30 = baie sterk El Nino and +30 = baie sterk La Nina).

Dit is te vroeg om enige afleidings te maak rakende die status van die Nino-gebiede vir die 2019/20-seisoen want die Maart tot Augustus periode is ‘n baie onstabiele periode vir die see-oppervlaktemperature van die Nino-gebiede.

Die Indiese Oseaan Dipool Index (IOD) het in ‘n negatiewe fase inbeweeg maar verwagtings is dat dit vinnig weer neutraal/positief kan word in die volgende maande. ‘n Positiewe fase is negatief vir reënval vir Suidelike Afrika en omgekeerd vir die negatiewe fase.   

 3. Verwagte reënval en temperatuur

3.1 Somerreënvalgebiede

3.1.1 Reënval

Dit lyk asof droë toestande wat alreeds vanaf die middel van Februarie heers, gaan voortduur oor veral die sentrale, suidelike, westelike dele en noordwestelike dele van die land. Voorspellings vir betekenisvolle hoeveelhede reën bly negatief en dit lyk asof die droogtetoestande gaan voortduur en meer intens gaan word oor veral bogenoemde gebiede.         

3.1.2 Ryp en groeitemperature

Die ryprisiko bly steeds ‘n groot gevaar vir graangewasse maar kort- tot mediumtermynvoorspellings  dui eers temperature benede 5˚C wat kan voorkom teen die einde van April.               

3.2  Winterreënvalgebiede

Meer matige temperature word voorspel met ‘n verhoogde kans vir reën, veral oor die Suidkaap in die volgende weke.   

3.3 Namibië

Reënvaltoestande bly negatief vir die komende maande vir die westelike tot suidelike dele maar verbeter ietwat in die tweede week van Maart oor die sentrale tot noordelike dele. Oor die algemeen is toestande negatief vir reën in die periode voor die winter.

4.  Opsomming en gevolgtrekking

Produksietoestande het baie verswak oor die grootste gedeelte van die sentrale, suidelike en westelike binneland. Die meeste graangewasse is nou in ‘n baie kritieke stadium en droogteskade kom voor.

Korttermynvoorspellings dui op ligte neerslae van minder as 20mm vir die periode vanaf 8 tot 11 Maart. Groter hoeveelhede reën is egter moontlik oor die oostelike tot suidoostelike dele van die land.

El Nino is nou in ‘n herontwikkelingsfase en die meeste van die Nino-gebiede het die limiete na El Nino oorskry. Daar is baie onsekerheid oor die verdere ontwikkeling van El Nino vir die komende maande asook vir 2019/20.

Reënvaltoestande vir die res van die somerseisoen oor die Somergraangebiede en weswaarts het verswak

5. Vrywaring:

Die inligting vervat in hierdie verslag word op eie risiko gebruik en die opsteller/Santam of enige ander persoon/plek genoem in hierdie verslag neem geen verantwoordelikheid vir die akkuraatheid of toepaslikheid/interpretasie van inligting vervat in hierdie verslag nie.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Landbou is ’n vennootskap van klomp rolspelers

Hoe mededingend is die Suid-Afrikaanse sojaboonbedryf?