Latest stories

  • in , ,

    Mertoun Dormers: Goeie genetika, streng seleksie in ekstensiewe omstandighede

    Die plaas Mertoun is geleë 10km vanaf Rhodes, in die Suidelike Drakensberge van die Noordoos Kaap, ongeveer 6km van die Lesotho grens. In hierdie berge word sedert 1988 kommersieël met Dormers geboer. Die eerste Dormer ooie is aangekoop van die legendariese wyle Basie Vosloo, van Birkhall Dormers, in die Barkly Oos-distrik. Mertoun Dormers se eerste […] More

  • in ,

    Veilings – Maart 2018

    VEILING DATUM PLEK KONTAKPERSOON en KONTAKBESONDERHEDE Pretoria Nasionale- veiling (Dorper) 3 Pretoria Attie Westraad, info@dorpersa.co.za, 049-942-2241 Steyns Brahmane-veiling 3 Erik Steyn, steynsbrahmane@gmail.com, 083-231-5724 Thornpark Dormers 6 Baviaanskrans Stepan Raubenheimer, sandraraubenheimer@yahoo.com, 082-448-0422 Janvos SAVM-veiling 6 Davel Dr Vos Grey, vosgrey@gmail.com, 082-559-7861 Top 8 van elk (Boerbok) 7 Kimberley Weilbach Sale (Brangus) 7 Heilbron John Weilbach, johan.weilbach@gmail.com, […] More