Latest stories

 • in ,

  Yara: Markleier in plantvoedingsprodukte

  Gehalte is die kenmerk van die produkte wat Yara, ՚n internasionale leier in plantvoeding, met verteenwoordiging in jou gebied, produseer. ‘n Sertifikaat van Uitnemendheid is vir ‘n tweede maal aan Yara Africa Fertilizer en al sy aanlegte in Suid-Afrika toegeken deur die Internasionale Kunsmisvereniging (IFA). Dié sertifkaat is geldig vir ՚n tydperk van drie jaar, […] More

 • in ,

  Kynoch: Enhanced efficiency through innovation

  Fertiliser that stays in step with your growing crop Kynoch’s vision is to be a plant nutrition supplier that complements agricultural businesses by using innovative, yield-enhancing technologies. “We have a full range of fertilisers, from granular fertiliser to optimisers, water soluble, and lately also biological fertilisers,” says PJ Fryer, Area Marketing Manager for Kynoch in […] More

 • in ,

  Bemestingsbeginsels vir koring

  Deur Jason Sparrow, SIDI-landboukundige, BSc Agric Hons, PriSciNat (Regnr 400202/11) Die bemesting van koring speel ‘n groot rol in die suksesvolle en volhoubare produksie daarvan. Sekere beginsels is belangrik om te oorweeg tydens die beplanning van ‘n volledige koringvoedingsprogram. Voedingstowwe moet in die regte vorm, asook in die grondoplossing, wees vir opname deur plante. Voeding […] More