in

Agri SA waarsku ad-hoc komitee oor wysiging van artikel 25 van die Grondwet

This post is also available in: English

Op 6 November 2019, het Agri SA ‘n grondwetlike dialoog oor grondbesit, wat gereël is deur die Ad-hoc Komitee in die Parlement, wat getaak is met die inisiëring van wetgewing ter wysiging van die eiendomsklousule, bygewoon. Agri SA en verskeie ander organisasies en kundiges is genooi om daaraan deel te neem.

Annelize Crosby, Agri SA se hoof van die sentrum van uitnemendheid oor grond en SK Makinana, ‘n direksie lid van Agri SA, het die geleentheid bygewoon.

‘n Gedetailleerde sakelys was nie beskikbaar nie en daar was verwarring oor die doel van die vergadering. Terwyl sommige parlementslede van mening was dat die komitee ‘n duidelike mandaat het om slegs op die wysiging van artikel 25 te fokus, het Agri SA volgehou dat sy enigste mandaat is om enige sodanige wysiging van artikel 25 te verwerp.

Agri SA het die volgende standpunte oor enige voorgestelde wysiging van artikel 25 van die Grondwet met die komitee gedeel:

  • Artikel 25 is nie ‘n struikelblok in die weg van grondhervorming nie en die wysiging van die eiendomsklousule sal nie volhoubare grondhervorming tot gevolg hê nie.
  • Die mislukking van grondhervorming het te make met mislukte implementering, korrupsie, ‘n gebrek aan politieke wil en onvoldoende befondsing.
  • Wysiging van artikel 25 kan ernstige ekonomiese implikasies vir die land inhou. Crosby het ‘n beroep op die komitee gedoen om behoorlik van die moontlike katastrofiese ekonomiese gevolge van sodanige wysiging kennis te neem.

Die ad-hoc komitee het ingestem om skriftelike voorleggings van deelnemers te aanvaar. Agri SA het die komitee van ‘n voorlegging voorsien, so ook Dan Kriek in sy hoedanigheid as lid van die Adviespaneel vir Grondhervorming en Landbou. In sy voorlegging kritiseer Kriek die Paneel se aanbeveling dat artikel 25 gewysig moet word en wys op foutiewe regsargumente in hierdie verband. Hy meld dat die Paneel se voorstel polities van aard is. Agri SA is van mening dat onteiening van grond sonder vergoeding nie in ‘n demokratiese samelewing, wat gegrond is op menswaardigheid, gelykheid en die beskerming van fundamentele regte, aanvaarbaar is nie.

“Daar kan met sekerheid gesê word dat die voorbehoude wat tydens die ANC-beleidskonferensie geopper is nie meer as geloofwaardig beskou kan word nie,” sê Kriek. “Die ANC-regering kan nie meer beweer dat hierdie voorbehoude geldig en van toepassing is nie.”

Kriek het ook verwys na flikkerligte in die Suid-Afrikaanse ekonomie wat behoort deel te vorm van die konteks van hierdie debat.

“Ons kan moontlik hoë vlakke van disinvestering in die ekonomie, voedsel-inflasie en streeksvoedselonsekerheid ervaar indien ons eiendomsregte afwater,” aldus Kriek.

Agri SA het ‘n Grond- en Omgewingsfonds geskep om die regte van alle Suid-Afrikaners in onteiening sonder vergoeding-verwante aangeleenthede te beskerm.

“Ons doen ‘n beroep op alle Suid-Afrikaners wat vooruitgang en inklusiewe ekonomiese groei nastreef om ons te ondersteun,” vra Kriek.

Agri SA sal voorgaan om die regte van sy lede te beskerm, en sal nie skroom om beskikbare wetlike opsies te gebruik om die Grondwetlike eiendomsreg van alle Suid-Afrikaners te beskerm nie.

Bron: Agri SA

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

TLU SA maak gereed vir hofstryd oor onteiening sonder vergoeding

Agri SA trots op sy Jongboer van die Jaar