in

Agri SA ondersteun sy lede se optrede teen misdaad

This post is also available in: English

Agri SA bly uitgesproke oor die voortdurende gewelddadige aanvalle op lede van die boerderygemeenskap asook die toenemende voorkoms van misdaad wat ook mede Suid-Afrikaners daagliks terroriseer.

Die aandag is vandag al meer gefokus op die misdade en gemeenskappe het daarteen opgestaan en laat hulle stemme nou hoor.

“Die landbougemeenskap sal in die volgende dae op verskeie maniere weer hulle stem laat hoor wanneer daar in provinsiale verband aksies geloods word teen geweld op plase, die teenstaan van borg vir vermeende misdadigers van plaasaanvalle en ondersteuning vir die polisie in hulle pogings om plaasaanvalle te bekamp. Die pogings word verwelkom om verdere bewustheid te skep en die aandag te vestig op die vernietigende uitwerking wat die misdade het op die boerderygemeenskap as produseerders van ons land se voedsel en die bydrae wat hulle tot die ekonomie maak,” sê Tommie Esterhuyse, voorsitter van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid Landelike Veiligheid.

Teen-landelike misdaadoptredes word beplan deur Agri Noord-Kaap, Vrystaat Landbou en Kwanalu, almal affiliasies van Agri SA. Dit is alles weldeurdagte en goed beplande optredes wat op ‘n verantwoordelike wyse en binne die landswette uitgevoer sal word.

“Agri SA ondersteun die optrede van sy lede-organisasies ten volle. Dit is spontane optredes van lede om weereens die erns van plaasaanvalle en geweldsmisdaad in hulle onderskeie gemeenskappe te beklemtoon en om hulle misnoeë daarmee uit te spreek,” sê Esterhuyse.

Agri SA sal ter ondersteuning van die inisiatiewe voortgaan om deur gesprekke met die polise gepaste maatreëls in plek te stel om landelike veiligheid te verbeter soos die meer doeltreffende implementering van die Hersiene Landelike Beveiliging Strategie. Die onlangse aankondiging van die Nasionale Kommissaris van Polisie dat taakspanne in sommige brandpuntgebiede ontplooi gaan word om misdaad te bekamp ‘n stap in die regte rigting.

Agri SA verwelkom ook die aankondiging van die polisie om gesamentlike werkgroepe te vestig om ondersoek in te stel na die hulpbron behoeftes van die strategie, die daarstel van ‘n reservistestelsel waaraan die boerderygemeenskap met groter vrymoedigheid kan deelneem en werkbare oplossings te vind vir die probleem met byvoorbeeld die onwettige jag met honde.

“Ons is gereed om met die polisie saam te werk en so spoedig moontlik oplossings te vind,” het Esterhuyse gesê.

Esterhuyse sê, “die boerderygemeenskap moet nie moedeloos raak vir al die uitdagings waarmee hulle daagliks te make het nie. Ons het ‘n belangrike taak en ‘n positiewe rol om te vervul in landsbelang. Agri SA het ook waardering vir elke lid se rol om binne eie strukture ‘n bydrae te maak tot landelike veiligheid”.

Bron: Agri SA

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Wolmark daal

InteliGro en VKB: Die pad saam