in ,

Afwesigheid

This post is also available in: English

deur Mariëtte Redelinghuys, LWO Werkgewersorganisasie

Afwesigheid is ʼn algemene probleem in die landbousektor. Dit het ʼn groot invloed op sakebedrywighede en moet doeltreffend bestuur word om produktiwiteit te verseker.

Wat beteken afwesigheid?

Afgesien daarvan om nie by die werk te wees nie, sluit afwesigheid die volgende in:

  • Laatkommery (so lank as wat die werknemer nie by die werk is nie, is dit steeds afwesigheid)
  • Vroeg loop
  • Ongemagtigde pouses
  • Verlengde pouses (rook, kleedkamer, ete, ensovoorts)
  • Geveinsde siekte
  • Ander onverklaarde afwesigheid vanaf die werkstasie of perseel

Dit is die werknemer se plig om dienste te lewer volgens die werksure wat deur die werkgewer vereis word. Wanneer werknemers die reëls oortree, het die werkgewer die reg om op te tree.

Die dissiplinêre kode sit die werksplek se reëls met toepaslike sanksies uiteen. Dit is uiters belangrik dat hierdie reëls met werknemers bespreek word en op skrif gestel word. Slegs dan kan werkgewers bewys dat werknemers bewus is van die reëls, asook die gevolge wanneer hierdie reëls oortree word.

Hoe moet afwesigheid hanteer word?

Daar is drie belangrike stappe:

  • Bespreek die afwesigheid met die oortreder tydens ’n onderhoud en skryf neer wat gesê word.
  • Die werknemer moet bewys dat die afwesigheid regverdigbaar was.
  • Die werknemer mag redes aanvoer vir die afwesigheid, maar selfs indien ʼn rede geldig is kan dit steeds onaanvaarbaar wees – pas die dissiplinêre kode toe.

Die moeilikste vorm van afwesigheid om te hanteer, is wanneer ’n werknemer glad nie opdaag vir werk nie. Die werknemer het ’n verpligting om die werkgewer in kennis te stel van sy/haar afwesigheid – dit is baie selde dat daar geen manier hoegenaamd is waarop die werknemer die werkgewer kan laat weet nie. Daar rus ook ’n verpligting op die werkgewer om die werknemer in kennis te stel van sy/haar afwesigheid en dat dit sonder toestemming is.

Let egter daarop dat wanneer die werknemer die werkgewer in kennis stel van sy/haar afwesigheid, dit nie die afwesigheid magtig nie. Die werkgewer het drie opsies waarop die situasie hanteer kan word afhangende van die omstandighede: versoek die werknemer om werk toe te kom; hanteer die afwesigheid as jaarlikse verlof en betaal die werknemer vir die tydperk van afwesigheid; of hanteer die afwesigheid as onbetaalde verlof.

Afwesigheid kan wissel van ’n minder ernstige oortreding tot ’n baie ernstige oortreding, wat beïnvloed word deur die werknemer se tipe werk en verantwoordelikheid, die (moontlike) gevolge van die oortreding, asook die impak van die oortreding op die werknemer-werkgewervertrouensverhouding.

Wanneer die werknemer herhaaldelik dieselfde reël oortree en die werkgewer progressiewe dissipline toepas, kan die werkgewer ’n ernstiger waarskuwing uitreik indien die vorige waarskuwing steeds geldig is, of voortgaan met ’n dissiplinêre verhoor wat moontlik tot ontslag kan lei. Dit is noodsaaklik om alle dissiplinêre rekords en rekords van gesprekke met ʼn werknemer in die personeellêer te hou, wat as verswarende omstandighede voorgelê kan word indien nodig.

Drostery

Wanneer ’n werknemer langer as vyf dae afwesig is sonder om die werkgewer in kennis te stel, word die werknemer geag te dros. Dit is noodsaaklik dat die werkgewer moet kan bewys dat die werknemer geen bedoeling gehad het om terug te keer werk toe nie. Daarom moet die werkgewer poog om die werknemer te kontak, asook bewys te kan lewer van hierdie pogings, soos ’n teksboodskap of brief wat na die werknemer se laaste bekende adres gestuur is. Hierdie stappe is voldoende (dit is die werknemer se verantwoordelikheid en plig om die werkgewer in kennis te stel van sy/haar jongste kontakbesonderhede).

Na afloop van die aanvanklike pogings om die werknemer te kontak, kan die werkgewer dissiplinêre stappe doen deur ʼn kennisgewing van dissiplinêre verhoor te stuur na alle vorige bekende kontakadresse van die werknemer. ʼn Dissiplinêre verhoor moet dan gehou word. Dit mag voortgaan in die afwesigheid van die werknemer en kan tot ontslag lei.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Ontmoet die vrou agter Kallie Khaki

PMA-kongres 2018: Die varsproduktebedryf gesels lekker