Loading
Boere verseker ín toekoms met bewaringsbewerking
Deur ProAgri personeel-skrywer | Datum: 2010-06-24 | 0 Kommentaar
Puik 
 1
 | Swak 
 0

'n Blink toekoms wag op boere wat bereid is om beskikbare geleenthede en tegnologie oordeelkundig te benut.

Bewaringsbewerking, geenbewerking en minimumbewerking is woorde wat dekades lank al hoe wyer gehoor word. Sommige saaiboere steek elke jaar steeds die ploeg diep in, maar ander verklaar opgewonde dat hulle al hoe winsgewender boer met bewaringsbewerking.

Die Suid-Afrikaanse boer is aan ’n magdom ongunstige faktore uitgelewer, wat beteken dat hy immer die hoogste moontlike produksie teen die laagste moontlike insetkoste moet lewer. Maar elke nuwe praktyk moet op deeglike navorsing berus, want die boer kan dit nie bekostig om kanse te waag nie.

Baie navorsing is oor bewaringsbewerking gedoen en kenners is dit eens dat dit werklik tot die boer se voordeel kan strek – maar dan moet dit reg aangepak word.

Monsanto staan bankvas agter die boer en het onlangs as ’n diens aan die boerbewaringsbewerkingskonferensie by Middelburg en een by Bothaville gehou, waar kenners hulle bevindinge oor dié praktyk met boere kon deel. Daar was ook ruim geleentheid waar boere self kon terugvoer gee en vrae vra.

Die konferensies was ’n klinkende sukses.

Soos almal reeds weet, gaan bewaringsbewerking daaroor om die grond so min as moontlik met bewerkings te versteur of te kompakteer en om oesreste op die land te laat om vog te bewaar en grondlewe te bevorder.

Die uiteindelike maatstaf is dat enige boerdery-metode volhoubaar en winsgewend moet wees en dit is bewaringsboerdery beslis, is die bevinding van Cobus Burger van Suidwes Landbou, een van die sprekers tydens die konferensie.

Bewaringsbewerking bied volhou-baarheid, sê hy. Dit verlaag ook die prysrisiko, verminder koolsuurgasvry-stelling, verlig die afhanklikheid van insette soos diesel en arbeid en kan vir die boer meer wins in die sak beteken.

Hy lê ’n veronderstelling voor waar 2 000 hektaar droëlandmielies geplant word teen ’n opbrengs van 4,5 ton/ha, ’n dieselprys van R8,50/?, ’n kilowatt-koste van R7 500/kW en ’n skuldlas-verhouding van 28 tot 35%.

In so ’n situasie kan konvensionele bewerking R2 193,67 kos, gedeeltelike bewaringsbewerking R1 636,08 en bewaringsbewerking R1 349,43.

Konvensionele bewerking verg 0,68 kW per hektaar, gedeeltelike bewarings-bewerking 0,60 en bewa-ringsbewerking 0,38 kW.

Vir konvensionele bewer-king word 61,47 ? diesel per hektaar gebruik, vir gedeeltelike bewarings-bewerking 43,28 ? en vir bewaringsbewerking 35,93 ?.

Konvensionele bewerking vereis 3,19 uur per hektaar, gedeeltelike bewaringsbewerking 2,17 uur en bewaringsbewerking 1,10 uur.

Hierdie veronderstellings word klinkend ondersteun deur werklike ervaring van boere. ProAgri 115 (gaan na www.proagri.co.zaindien jy hom misgeloop het) berig van R2,6-miljoen wat Louma Boerdery naby Thabazimbi in een seisoen bespaar het met bewaringsbewerking – en alles dui daarop dat daar boonop ’n opbrengsverbetering gaan wees.

Oom Dries Cronjé van Vaalpan naby Ogies het sy dieselverbruik van 31,2 ?/ha met minimumbewerking na net 15,5 ?/ha afgebring met geenbewerking – en sy opbrengs terselfdertyd verhoog.

Peet Steynberg van Mooiplaas naby Hendrina bespaar ’n volle 70 liter diesel per hektaar omdat hy nou geen ander bewerkings as plant en spuit doen nie – en hy behaal groter oeste.

Naby Luckhoff plant Jaco van Niekerk mielies, koring en soja onder spilpuntbesproeiing met geenbewerking in grond met ’n klei-inhoud van net vier persent – teen ’n veel laer insetkoste en met ’n veel hoër opbrengs as met konvensionele bewerking.

Maar bewaringsbewerking beteken nie dat dit vir die boer ewe skielik gebraaide speenvarke begin reën nie – dit vereis baie goeie beplanning, baie goeie bestuur en spesialiskennis.

Waar jy jou ploeë en skoffels onttrek, vereis bewaringsbewerking die beste planter en spuit wat jy kan kry.

’n Bewaringsbewerkingsplanter moet sy saad en kunsmis perfek deur oesreste kan plaas. Dis ’n spesiale planter, wat jy nie sommer agter elke bossie uitskop nie.
 

Onderwerpe: Toerusting

First | Previous Page 1 of 2 Next | Last

Lesers kommentaar
ProAgri is die trotse borg van:
ProAgri Video's - Ons wys hoe dit werk.All fresh logo
KalenderOktober 2015
SoMaDiWoDoVrSa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Gee jou mening
Wat dink jy van duur skaarswildpryse?

Die borrel sal nooit bars nie
Borrel sal oor 5 jaar bars
Borrel sal oor 10 jaar bars
Sal geleidelik afplat
Skaarswild sal duurder word