Latest stories

 • in ,

  Build a sheep farm with Bonnox

  Intensive and meticulous planning preceded Ian Wyeth’s move from town to a farm to take up sheep husbandry. One of the solutions that accompanied him was Bonnox. “For years, I have lived in the southern part of Pretoria and frequently passed the Bonnox factory,” he said. “Their name on the roof is visible from afar.” Bonnox […] More

 • in ,

  Build a sheep farm with Bonnox

  Intensive and meticulous planning preceded Ian Wyeth’s move from the town to the farm to take up sheep husbandry. One of the solutions that accompanied him was Bonnox. “For years, I have lived in the southern part of Pretoria and frequently passed the Bonnox factory,” he said. “Their name on the roof is visible from […] More

 • in

  Versatile Bonnox

  Many books can be written about the farmer’s ingenuity. One of the gifts typical of farmers is the ability to use any item in various ways – even for tasks for which it was not made. The truth in the saying of “a farmer makes a plan” still applies to big and small farmers today. […] More

 • bonnox
  in

  Bonnox is op Ontbytsake

  Bonnox verskyn eerskomende Saterdag, die 3de Maart 2018 tussen 07:30 en 9:00 op Ontbytsake, KykNET, DStv Kanaal 144. Die episode word ook herhaal op Sondag 4 Maart 2018 tussen 7:30 en 9:00 en ook op Dinsdag, 6 Maart 2018 en Donderdag 8 Maart 2018, tussen 13:00 en 14:30. Op kanaal 145, KykNET & Kie word […] More

 • Bonnox
  in ,

  Veelsydige Bonnox werk ook vir groente

  Oor boerevernuf kan boeke vol geskryf word. Een van die gawes eie aan die gees van die plaas, is die talent om ’n gebruiksitem met sukses op verskillende maniere aan te wend – selfs vir take waarvoor dit nie gemaak is nie. Die ware spreekwoord van “’n boer maak ’n plan” geld vandag nog steeds […] More

 • bonnox
  in

  Protect your cattle with a Bonnox fortress

  Theft on farms can be a big headache, and nowadays it causes farmers to assign a fair percentage of their budget to security. Johan Engelbrecht is a farmer who has to fight a fierce battle against livestock and other theft on his farm between Fochville and Vereeniging in the RSA. He also does not dehorn […] More

 • Bonnox
  in ,

  Beskerm jou beeste met ’n Bonnox-fort

  Diefstal op plase is ’n groot kopseer en dit noop boere om deesdae ’n aardige persentasie van hulle begroting aan sekerheid toe te wys. Johan Engelbrecht is ’n boer wat ’n verbete stryd teen vee- en ander diefstal op sy plaas voer. Hy boer tussen Fochville en Vereeniging en hy laat selfs sy Brahmane se […] More

 • bonnox
  in

  Protect your precious possessions with Bonnox

  One’s possessions are important to you because building up and amassing something in life is hard work. When your possessions are also the source of your income, only the best protection is good enough. At El Shaddai Stables just outside Carletonville in South Africa, André van Zyl made sure his daughter, Amanda Johnstone, and her […] More

 • Bonnox
  in

  Beskerm jou kosbare besittings met Bonnox

  ‘n Mens se besittings is vir jou belangrik, want jy werk immers hard daaraan om iets op te bou in jou lewe. Wanneer jou besittings ook die bron van jou inkomste is, is net die beste beskerming goed genoeg. By El Shaddai Stables net buite Carletonville het André van Zyl seker gemaak sy dogter, Amanda […] More

 • bonnox
  in

  Span vir die toekoms: Bonnox maak die pad na groei oop

  Ons het op die oomblik 500 ooie met 300 lammers, maar ons wil uitbrei na ’n duisend ooie,” sê Phamy van Vuuren, voorloper van die vrouespan skaapboere op die plaas, Onrust, naby Christiana. Phamy, haar skoondogter, Monique van Vuuren, en dogter, Jacqueline Botes, het groot planne om die skaapkomponent van die boerdery tot ’n sterk, […] More

 • bonnox
  in

  Fencing for the future: Bonnox opens the gate to growth

  “We currently have 500 ewes with 300 lambs, but we want to expand  to a thousand ewes,” says Phamy van Vuuren, leader of the all-women sheep farming team on the farm Onrust near Christiana in South Africa. Phamy, her daughter-in-law, Monique van Vuuren, and daughter, Jacqueline Botes, have great plans to develop the sheep farming […] More

 • Bonnox
  in

  With Bonnox , fencing is easy

  “It is easy as pie to erect Bonnox fencing. I saw it in ProAgri for the first time three years ago,” says Floris Venter from Bloemfontein in central South Africa. Floris already fenced in 300 hectares for a game/wildlife farm. It is 8 km of fencing. Floris says it is not as big as some […] More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.