Latest stories

 • Bonnox
  in ,

  Beskerm jou beeste met ’n Bonnox-fort

  Diefstal op plase is ’n groot kopseer en dit noop boere om deesdae ’n aardige persentasie van hulle begroting aan sekerheid toe te wys. Johan Engelbrecht is ’n boer wat ’n verbete stryd teen vee- en ander diefstal op sy plaas voer. Hy boer tussen Fochville en Vereeniging en hy laat selfs sy Brahmane se […] More

 • bonnox
  in

  Protect your precious possessions with Bonnox

  One’s possessions are important to you because building up and amassing something in life is hard work. When your possessions are also the source of your income, only the best protection is good enough. At El Shaddai Stables just outside Carletonville in South Africa, André van Zyl made sure his daughter, Amanda Johnstone, and her […] More

 • Bonnox
  in

  Beskerm jou kosbare besittings met Bonnox

  ‘n Mens se besittings is vir jou belangrik, want jy werk immers hard daaraan om iets op te bou in jou lewe. Wanneer jou besittings ook die bron van jou inkomste is, is net die beste beskerming goed genoeg. By El Shaddai Stables net buite Carletonville het André van Zyl seker gemaak sy dogter, Amanda […] More

 • bonnox
  in

  Span vir die toekoms: Bonnox maak die pad na groei oop

  Ons het op die oomblik 500 ooie met 300 lammers, maar ons wil uitbrei na ’n duisend ooie,” sê Phamy van Vuuren, voorloper van die vrouespan skaapboere op die plaas, Onrust, naby Christiana. Phamy, haar skoondogter, Monique van Vuuren, en dogter, Jacqueline Botes, het groot planne om die skaapkomponent van die boerdery tot ’n sterk, […] More

 • bonnox
  in

  Fencing for the future: Bonnox opens the gate to growth

  “We currently have 500 ewes with 300 lambs, but we want to expand  to a thousand ewes,” says Phamy van Vuuren, leader of the all-women sheep farming team on the farm Onrust near Christiana in South Africa. Phamy, her daughter-in-law, Monique van Vuuren, and daughter, Jacqueline Botes, have great plans to develop the sheep farming […] More

 • Bonnox
  in

  With Bonnox , fencing is easy

  “It is easy as pie to erect Bonnox fencing. I saw it in ProAgri for the first time three years ago,” says Floris Venter from Bloemfontein in central South Africa. Floris already fenced in 300 hectares for a game/wildlife farm. It is 8 km of fencing. Floris says it is not as big as some […] More

 • Bonnox
  in

  Met Bonnox span jy maklik

  “Dit is spotmaklik om Bonnox te span; dit het ek so drie jaar gelede vir die eerste keer in ProAgri gesien,” vertel Floris Venter van Bloemfontein. Hy het nou al so 300 hektaar toegespan vir ’n wildskamp. Dit is 8 km heining. Floris sê dit is nou nie so groot soos van die ander boere […] More

 • Bonnox
  in

  Met Bonnox kan jy altyd ’n plan maak

  “Ek is eintlik ’n lui ou,” sê Tim Collier van Parys. “Ek wil nie die werk drie of vier keer doen as ek dit net een keer hoef te doen nie. Soos draadspan: as ek hom een keer opgesit het, moet hy bly staan, dan sal ek hom net onderhou.” Tim het baie wyshede oor […] More

 • bonnox
  in

  Efficient fencing that lasts:

  With Bonnox, you score between the posts! Bonnox is well renowned for their quality and fully galvanised fencing. Already, many farmers are aware of Bonnox’s range of fine products: The “Money Saver”, “Close Mesh”, “Kombi Fence”, “Square Mesh”, “Multi Fence” and “Flexi Fence” were all meticulously designed to provide for every possible need. But what […] More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.