Latest stories

 • bonnox
  in

  Span vir die toekoms: Bonnox maak die pad na groei oop

  Ons het op die oomblik 500 ooie met 300 lammers, maar ons wil uitbrei na ’n duisend ooie,” sê Phamy van Vuuren, voorloper van die vrouespan skaapboere op die plaas, Onrust, naby Christiana. Phamy, haar skoondogter, Monique van Vuuren, en dogter, Jacqueline Botes, het groot planne om die skaapkomponent van die boerdery tot ’n sterk, […] More

 • bonnox
  in

  Fencing for the future: Bonnox opens the gate to growth

  “We currently have 500 ewes with 300 lambs, but we want to expand  to a thousand ewes,” says Phamy van Vuuren, leader of the all-women sheep farming team on the farm Onrust near Christiana in South Africa. Phamy, her daughter-in-law, Monique van Vuuren, and daughter, Jacqueline Botes, have great plans to develop the sheep farming […] More

 • Bonnox
  in

  With Bonnox , fencing is easy

  “It is easy as pie to erect Bonnox fencing. I saw it in ProAgri for the first time three years ago,” says Floris Venter from Bloemfontein in central South Africa. Floris already fenced in 300 hectares for a game/wildlife farm. It is 8 km of fencing. Floris says it is not as big as some […] More

 • Bonnox
  in

  Met Bonnox span jy maklik

  “Dit is spotmaklik om Bonnox te span; dit het ek so drie jaar gelede vir die eerste keer in ProAgri gesien,” vertel Floris Venter van Bloemfontein. Hy het nou al so 300 hektaar toegespan vir ’n wildskamp. Dit is 8 km heining. Floris sê dit is nou nie so groot soos van die ander boere […] More

 • Bonnox
  in

  Met Bonnox kan jy altyd ’n plan maak

  “Ek is eintlik ’n lui ou,” sê Tim Collier van Parys. “Ek wil nie die werk drie of vier keer doen as ek dit net een keer hoef te doen nie. Soos draadspan: as ek hom een keer opgesit het, moet hy bly staan, dan sal ek hom net onderhou.” Tim het baie wyshede oor […] More

 • bonnox
  in

  Efficient fencing that lasts:

  With Bonnox, you score between the posts! Bonnox is well renowned for their quality and fully galvanised fencing. Already, many farmers are aware of Bonnox’s range of fine products: The “Money Saver”, “Close Mesh”, “Kombi Fence”, “Square Mesh”, “Multi Fence” and “Flexi Fence” were all meticulously designed to provide for every possible need. But what […] More

 • bonnox
  in

  Doeltreffende heinings wat hou: BONNOX verskaf net wat jy nodig het, blitsvinnig

  Met BONNOX druk jy ’n drie tussen die pale! Die naam BONNOX is sinoniem met top gehalte, volversinkte heinings wat reeds sedert 1962 vertroue en respek inboesem. Elke boer is reeds bewus van BONNOX se puik produkte: Die Money Saver-, Close Mesh-, Kombi Fence-, Square Mesh-, Multi Fence- en Flexi Fence-reekse is noukeurig ontwerp om […] More

 • Bonnox
  in

  Groei met Bonnox in Afrika

  Wanneer jy jou plaas “Bonnox”, moet jy seker maak dit is die regte Bonnox-produk wat sedert die sestigerjare in Suid-Afrika vir Afrika ontwikkel is. ’n Namaaksel kan nooit die Ware Jakob wees nie, want baie jare se swoeg en breinwerk is belê om van Bonnox dié staatmaker handelsmerk in die heiningsbedryf te maak. Bonnox was […] More

 • Bonnox
  in

  Veilige hande stuur Bonnox op sy tweede skof

  Afrika bied tallose geleenthede, en die moontlikhede om die landboumark te ontwikkel is onbeperk. Daarom kom vele mense met geesdrif en volharding na hierdie kontinent om hulle lewensideale te verwerklik en om ’n bydrae tot die verbetering van talle boere se lewens te lewer. Volker Harmen Schadewaldt en sy moeder, Hertha, het in 1951 Suid-Afrika […] More

 • Bonnox
  in

  Bonnox has passed the baton!

  Africa offers countless opportunities and the potential for developing the agricultural market is vast. Therefore, many people with passion and persistence came to this continent to realise their life goals and make contributions to the improvement of many farmers’ lives. Volker Harmen Schadewaldt and his mother, Hertha, came to South Africa in 1951. He was […] More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.